Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - JOBSTUDENTEN - Administrief medewerker - Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J6990 T 21 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
24
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koninginnestraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma vereist

Minimum 18 jaar

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
60
Voorstelling korps/directie/dienst

In heel België voert de Federale Gerechtelijke Politie gerechtelijke politieopdrachten uit (identificatie en opsporing van daders van strafbare feiten) die gespecialiseerd zijn in bovenlokale (en internationale) criminaliteit, georganiseerde en destabiliserende samenleving, en in strafbare feiten die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Het heeft tot doel criminele en opkomende verschijnselen op te sporen, deze tijdig aan de bevoegde autoriteiten te melden, bij te dragen tot de vermindering van het potentiële risico dat strafbare feiten worden gepleegd, gerechtelijk onderzoek of onderzoek te verrichten en criminele organisaties te benaderen. Zij verleent ook gespecialiseerde steun aan de plaatselijke politie door haar gerechtelijke expertise en gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

 

De Algemene directie van de gerechtelijke politie zorgt voor de ganse directie voor :

- het toezicht op en de ontwikkeling van nieuwe methoden in verband met haar opdrachten;

- de verdeling van de middelen in termen van personeel en materieel over haar verschillende missies;

- de formulering van zijn behoeften met betrekking tot de opdrachten waarvoor het Algemeen Commissariaat of andere directoraten-generaal bevoegd zijn;

- toezicht op de naleving van het nationale veiligheidsplan;

- de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van het directoraat in het bijzonder.

 

Wil je graag meer weten over DGJ? Raadpleeg de officiële website  Organisatie | Federale Politie

 

De Centrale Directie voor de bestrijding van de zware en de georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van gespecialiseerde missies van de gerechtelijke politie en voor de ondersteuning van deze missies met betrekking tot de zware en de georganiseerde criminaliteit.                                                                        

                                                                                                                        

Wil je meer weten over DJSOC ? Raadpleeg de officiële website :Centrale directie voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit | Federale Politie 

 

De Centrale Directie van de Technische en Wetenschappelijke Politie (DJT) is georganiseerd rond vier afdelingen:
 
- de afdeling Gedragswetenschappen (DJT/GWSC), bestaande uit deskundigencellen voor speciale hoortechnieken (namelijk GAC voor gedragsanalyse, POLY voor polygrafie en TAM voor het gehoor van minderjarigen), alsmede de dienst ViCLAS;
 
- de afdeling Identificatie (DJT/ID), die de Forensische Identificatiedienst (SIJ) en de Identificatie van Slachtoffers van Rampen (DVI) omvat;
 
- de afdeling LABO (DJT/LABO) omvat 3 diensten: de Nationale Coördinatie van Technische en Wetenschappelijke Politielaboratoria (COORD); de Centrale Eenheid (UCE) en tenslotte het Audio-Video/Robotlab (LAV);
 
- de afdeling "Centraal Bureau voor de bestrijding van valsemunterij" (DJT/OCRF), die bestaat uit OCRF-D (valse documenten) en OCRF-M (vervalsing).

 

Wil  je meer weten over DJT? Raadpleeg de officiële website  : https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/centrale-directies/centrale-directie-van-technische-en-wetenschappelijkepolitie

 

 

 

 

Functiebeschrijving

Geïnteresseerd in een job bij de Politie? Nieuwsgiering om de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) en de talrijke missies te ontdekken?

DGJ is voor de verschillende directies op zoek naar studenten: De Algemene Directie, de Directie van de Technische en Wetenschappelijke politie (DJT) en de Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC).

Als administratieve assistent bestaat uw rol uit het helpen beheren van administratieve en logistieke gegvens en dossiers. U zorgt voor hun codering, archivering en follow-up.

Je krijgt de kans samen te werken met een dynamisch en enthousiast team dat klaar staat om u te begeleiden bij uw taken en misschien wel bij uw toekomstige carrière!

 

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving.

 

Beschikbaarheid van plaastsen :

DGJ : 13

DJT : 8

DJSOC : 3

 

 

 

Gewenst profiel

Wij zijn op zoek naar correcte studenten, die bereid zijn zich in te zetten voor de Federale Gerechtelijke politie en haar medewerkers.

 

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Sollicitaties dienen naar het volgende e-mailadres te worden gezonden : dgj.resources.pers@police.belgium.eu

Alleen volledige dossiers worden in aanmerking genomen.

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
COPPENS
Voornaam
Dounia
Functie
Chef de service/Diensthoofd HRM
Telefoon
02/642.66.01
Korps/directie/dienst
6990 - Appui technique à la gestion/BELEIDSTECHNISCHE ONDERSTEUNING