Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Informatica - Systeembeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5032 N 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5441 - Erpe-Mere/Lede
Werkplaats
Administratief Centrum 2
9340 Lede
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Competenties

In het bezit zijn van diploma van gegradueerde bachelor in een informaticarichting of gelijkgesteld.

Vereiste ervaring

Geen ervaring vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Erpe-Mere/Lede is een meergemeentenzone samengesteld uit:  de gemeente Erpe-Mere, met als deelgemeenten Erpe, Mere, Erondegem, Vlekkem, Ottergem, Bambrugge, Burst en Aaigem  de gemeente Lede met als deelgemeenten Lede, Wanzele, Impe, Smetlede, Papegem en Oordegem. De zone situeert zich tussen Aalst en Gent en maakt deel uit van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) en het bestuurlijk arrondissement Aalst.

Het organiek kader voorziet 91 voltijdse medewerkers, zijnde 78 operationele medewerkers en 13 Calog-medewerkers.

Het korps is ingedeeld in 4 directies, aangestuurd door één of meer directeurs. Elke directie be­staat uit één of meer diensten, waarbij de dagelijkse leiding kan worden toevertrouwd aan één of meerdere coördinatoren. Momenteel bestaat het korps uit 12 diensten.

De dienst 'Informatica' behoort tot de directie operationele steun en staat in voor het dagelijks technisch beheer & onderhoud van de telematica- & informatica-infrastructuur en de bijhorende toepassingen.

De politiezone zal nog dit jaar haar intrek nemen in een gloednieuw politiehuis gelegen langs de N442 op de grensscheiding van beide gemeenten, Hoogstraat 175 - 9340 Lede.

 

Functiebeschrijving

§  is evaluator;

§  is technisch beheerder;

§  is verantwoordelijk voor het dagelijks & technisch beheer en onderhoud van de telematica- & informatica-infrastructuur en de bijhorende toepassingen;

§  rapporteert regelmatig aan de directeur;

§  kan aangesteld worden als coördinator;

§  staat in voor de dienstplanning;

§  ziet er op toe dat er binnen de dienst gewerkt wordt binnen de budgettaire mogelijkheden;

§  geeft leiding aan de inspecteur;

§  houdt toezicht op de naleving van de procedures en stimuleert het correct gebruik van de informaticatoepassingen (hard- & software);

§  houdt toezicht op de attitude van het personeel;

§  houdt toezicht op de correcte toepassing van de principes van de excellente politiezorg (EPZ);

§  houdt toezicht op het correct gebruik van het materieel;

§  staat in voor de technische ondersteuning voor de dagelijkse operationele aansturing;

§  geeft technische bijstand en opleiding aan de personeelsleden m.b.t. politionele informaticasystemen en -toepassingen;

§  werkt in een systeem met variabele uren;

§  kan ingezet worden bij evenementen;

§  is verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van actieplannen (projectwerking);

§  is verantwoordelijk voor de opvolging en de controle op het administratief werk van de ICT-medewerker;

§  beheert en doet de algemene opvolging van de sociale media en website;

§  staat in voor het beheer en uitvoering van dossiers in een specifieke materie waarbij verdieping in kennis en toepassing noodzakelijk is;

§  kan belast worden met het beheer, de organisatie en de uitvoering van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan en van de transversale processen zoals omschreven in de leefregels & korpswerking.

Gewenst profiel

§  integer, collegiaal, loyaal, oprecht, eerlijk, discreet, luisterbereid;

§  bekwaam om zowel autonoom als in team te kunnen werken;

§  draagt bij tot een positief imago van de lokale politie;

§  flexibel, multifunctioneel en polyvalent;

§  doordrongen van de filosofie van de excellente politiezorg;

§  doordrongen van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie;

§  doordrongen van de principes van de deontologische code;

§  sociaal vaardig en communicatief;

§  bereid om zich blijvend te vervolmaken in de uitoefening van zijn functie;

§  stressbestendig en assertief;

§  zin voor verantwoordelijkheid;

§  respectvol voor mensen en middelen;

§  ordelijk, methodisch en stipt;

§  theoretisch en praktisch onderlegd in het administratief en bestuurlijk werk;

§  in staat om leiding te geven en te coachen;

§  in staat om projectmatig te denken en om actieplannen te ontwikkelen;

§  creatief en neemt initiatief.

 Specifiek:

§  in het bezit van diploma van gegradueerde bachelor in een informaticarichting of gelijkgesteld;

§  in het bezit van het brevet van technisch beheerder of bereid dit brevet te behalen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie: interview met selectiecommissie.

De selectiecommissie kan voorafgaand aan het interview een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef organiseren.

Samenstelling selectiecommissie:

Voorzitter: de korpschef

Leden: 1 officier van het eigen korps en 1 CALog niveau B (ICT-Consulent) of A van een ander lokaal politiekorps

Secretaris: een administratief personeelslid

Wervingsreserve:

Een wervingsreserve die geldt voor deze functie wordt aangelegd geldig gedurende maximum 1 jaar te rekenen van de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van deliberatie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Vergoeding bij wachtdiensten ten huize (bereikbaar-& terugroepbaar)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Lacaeyse
Voornaam
Luk
Functie
HCP - Korpschef
E-mail
Luk.Lacaeyse@police.belgium.eu
Telefoon
053606440
Korps/directie/dienst
PZ Erpe-Mere/Lede