Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT-consulent team CIT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5003 N 20 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5412 - Kastze
Werkplaats
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau B (bij voorkeur graduaat of bachelor in het studiegebied ICT of aantoonbare ervaring).

Bereid zijn zich bij te scholen binnen de kennisdomeinen (basiskennis – doorgedreven kennis).

Competenties

 

  Voorstelling korps/directie/dienst

  De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

  Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

  De ICT-consulent speelt een centrale rol in het beheer van alle front- en backoffice IT-toepassingen en -configuratie van de politiezone. Daarnaast ontwikkelt hij/zij samen met het strategisch team een langetermijnvisie op ICT en de implementatie van technologische ontwikkelingen binnen de politiezone. Hij/zij draagt deze visie mee uit naar de werkvloer en maakt een vertaalslag naar het dagdagelijkse werk. De ICT-consulent maakt deel uit van het team CIT binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van systeembeheerder en helpdesker.

  Functiebeschrijving

  Als specialist ICT binnen de organisatie instaan voor o.a.:

  • Het adviseren van de coördinator politiezorg en de korpsleiding over een lange termijnvisie op ICT en technologische ontwikkelingen in de politiezone;
  • Het organiseren van het team IT om deze visie te vertalen naar dagdagelijkse werking;
  • Het beheer en de coördinatie van initiatieven in het licht van informatieveiligheid en business continuity;
  • Het voortdurend opvolgen van de recentste toepassingen binnen en buiten het politielandschap en vertalen in een concreet plan van aanpak voor onze politiezone;
  • Het rapporteren aan de korpsleiding over de te verwachten kosten voor de duur van het meerjarenplan;
  • Het assisteren bij het opmaken van de technische bestekken voor aankoopdossiers;
  • Het adviseren van de korpsleiding inzake technische of ICT-matige beslissingen;

  Als technisch systeembeheerder  samen met de assistent ICT instaan voor o.a.:

  • Het beheer van het ICT-netwerk van de politiezone;
  • Het kunnen raadplegen van databanken die van belang zijn voor de dienst;
  • Het verantwoordelijk zijn voor de installatie of herinstallatie van ICT-systemen, de upgrades van de hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
  • Het beheer van lokale schema’s inzake IP-adressen;
  • Het definiëren van een strategie voor de gegevensbewaring (systeemback-up en gegevensback-up);
  • Het beheer van de LAN-netwerken (ISLP - CITRIX - Camera - ANPR - Telefonie - Straalverbinding);
  • Het beheer van de telefooncentrale;
  • Het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten);
  • De bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen, voor zover enkel hij/zij daarvoor bevoegd is in plaats van de functionele beheerder;
  • Het beheer van lokale telematische infrastructuur (buiten de operationele infrastructuren);
  • Het verschaffen of ventileren van toegangen en inschrijven van nieuwe medewerkers;
  • Knelpunten signaleren aan de coördinator politieondersteuning en deze oplossingsgericht adviseren;

  Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

  • Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
  • Het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
  • Het meedelen van het standpunt van de korpsleiding tijdens vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,…;
  • Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten;
  • Het meedelen van het standpunt van de korpsleiding tijdens vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,…;
  • De communicatie en onderhandeling met de gesprekspartners tijdens vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,….
  • Instaan voor de duidelijkheid en correcte uitvoering van de visie en opdrachten binnen het team IT door het voorbereiden, het uitwerken, het implementeren en het opvolgen van beleidsdocumenten;

  Als helpdeskmedewerker ICT samen met de assistent ICT instaan voor o.a.:

  • Een aanspreekpunt zijn voor hardware- en softwareproblemen en deze oplossen;
  • Kennis van computer hardware en netwerksystemen;
  • De permanente verdere ontwikkeling van de eigen expertise.
  Gewenst profiel

  Kennis

  • Doorgedreven kennis inzake
   • Windows Server en client, Exchange, Active Directory, GPO, DHCP, DNS
   • Linux
   • Citrix
   • Database MSsql, MySql
   • Programmeerlogica: powershell, vbs
   • LAN-WAN: routing, switching, VoIP, firewalls, Backup
   • Microsoft office
   • Hardware-logica (installatie – configuratie)
  • Basiskennis van
   • Projectwerking
   • Organisatiestructuur PZ Kastze
   • Programmeren PHP, JavaScript
   • IIS, Apache
   • ISLP

  Vaardigheden:

  • Omgaan met informatie:
   • Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren +
   • Vernieuwen:
    • Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
  • Omgaan met taken
   • Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen +
   • Beslissen:
    • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
  • Omgaan met medewerkers
   • Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren
   • Medewerkers ontwikkelen:
    • Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

  Attitude:

  • Loyale teamspeler: bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
  • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
  • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
  • Enthousiasme uitstralen: steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
  • Stress beheren: in staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
  • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
  • Resultaatgericht: de inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

   

  • Werken in een vast dienstrooster (dagdiensten) met flexibele werktijden.
  • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden aan de kandidaatstelling.

  Selectiemodaliteiten Politiezone Kastze:

  • Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.

  • Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Aanvullende informatie
  Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

  Informatie

  Naam
  Van Steenbergen
  Voornaam
  Filip
  Functie
  Waarnemend korpschef
  E-mail
  personeel@kastze.be
  Telefoon
  02/759 78 72
  Korps/directie/dienst
  Lokale Politie Kastze