Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT-Consulent - Server- en netwerkbeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5024 N 20 15
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Houder zijn van een graduaat- of bachelor diploma in een IT-richting.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen die werkt in de culturele en historische provinciestad Gent. Ze verzorgt de basispolitiezorg voor meer dan 260 000 inwoners.
De politiezone omvat  verschillende locaties waaronder het Algemeen Politie Gebouw, de 6 hoofdcommissariaten, de 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden, waaronder 200 administratieve medewerkers.

De dienst Informatie- en Communicatietechnologie biedt IT-ondersteuning aan alle diensten van het korps.
Concreet staat de dienst o.m. in voor
- de installatie van IT soft- en hardware
- het ontwikkelen van specifieke tools en software
- het onderhoud van het netwerk en serverpark
- het onderhoud van het VOIP-netwerk, de radiocommunicatie en de camera-systemen binnen de Stad Gent

Functiebeschrijving

Specifieke taken:

- Serverbeheer

 • Beheren van de hardware van de servers (opvolgen defecten, preventief onderhoud,…)
 • Beheren van onze volledige virtuele serveromgeving
 • Beheren van onze SAN-omgeving
 • Beheren van de verschillende servertoepassingen (Windows, Linux, Active Directory, Exchange, Samba, SQL, SharePoint,…)
 • Beheren van de back-up-infrastructuur

- Netwerkbeheer

 • Beheren van onze netwerkverbindingen (LAN, WAN, Wi-Fi,…)
 • Beheren van de verschillende actieve componenten (switches, routers, VPN,…)
 • Beheren van onze firewalls

- Meewerken aan projecten waarbij een inbreng vanuit iemand van serverbeheer/netwerkbeheer noodzakelijk is.

- In samenspraak met de medewerkers van het Team Bedrijfstoepassingen de werkwijze bepalen om toepassingen te laten werken binnen onze serveromgeving, en deze werkwijze ook implementeren.

- Bereidheid om deel te nemen aan een wachtdienst.

- In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/B of via deze link

 

Specifieke competenties

 • Sterk analytisch vermogen bezitten
 • Blijk geven van heel sterke klantgerichtheid, flexibiliteit en betrokkenheid
 • Doorzettingsvermogen & stressbestendigheid
 • Heel duidelijke blijk geven van probleemoplossend denken en werken
 • Grondige communicatieve vaardigheden bezitten
 • Kunnen samenwerken met collega’s om samen naar een oplossing te komen
 • Projectmatig werken is je bekend
 • Kennis van ITIL
 • Kennis van de gangbare softwarepakketten (Office,…)
 • Grondige kennis van server OS (Windows Server 2008-2012-2016, Linux Redhat)
 • Grondige kennis van Active Directory, Exchange, SQL, Samba (Linux)
 • Kennis van SharePoint is een pluspunt
 • Kennis van concept virtualisatie met VMWare
 • Kennis van SAN-omgeving
 • Grondige kennis van netwerkarchitectuur (OSI-model, routering,…)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 2 jaar.

Dringende externe werving.

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden.

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.

• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes, ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon- werktraject.
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vansevenant
Voornaam
Ruben
Functie
Diensthoofd
E-mail
Ruben.Vansevenant@police.belgium.eu
Telefoon
09/266 65 27
Korps/directie/dienst
ICT