Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - ICT Consulent - Directie van technische en wetenschappelijke politie (DJT)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5043 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7767 - Djt - Beheer
Werkplaats
Koninginnelaan 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.  

Specifieke diplomavereisten

Bachelor met specialisatie in informatica. 

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit een divisie Beheer (DJT-BG), een divisie Strategie en Beleid (DJT-SP), en een divisie Operationele Coördinatie (DJT-CO) met hierbij een operationele secretariaat. De drie divisies hebben een functionele autoriteit op de operationele diensten van DJT zijnde:

· de Biometric Identification Service (DJT/BIS); 
· de dienst Disaster Victim Identification (DJT/DVI); 
· de dienst audio-video (DJT/AUDIO-VIDEO); 
· de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (valse documenten en valsemunterij) (DJT/ CDBV); 
· de dienst van de robotfototekenaars (DJT/FACIAL); 
· de dienst gedragswetenschappen (DJT/GWSC)

Meer weten over DJT? Raadsplegen op de officiële website : Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie | Federale Politie 

 

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten! 

De Directie van technische en wetenschappelijke politie (DJT) is op zoek naar een ICT consulent voor haar "Beheer" divisie. 

Uw rol zal erin bestaan ondersteuning, onderhoud en ICT-technische expertise te bieden zodat de TDI-gebruikers hun taken doeltreffend en continu kunnen uitvoeren. 

U neemt de rol van "Helpdesk" op u door informatie te verstrekken aan de interne netwerkgebruikers om hun ICT-problemen op te lossen.

Geïntereseerde ? Zie de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder.

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
VAN DER STRAETEN
Voornaam
Kurt
Functie
Chef de division / Divisiehoofd
E-mail
kurt.vanderstraeten@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.59.10
Korps/directie/dienst
7767 - Gestion/Beheer