Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5033 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5412 - Kastze
Werkplaats
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau B. 

Specifieke diplomavereisten

Graduaat of bachelor in het studiegebied ICT.

Vereiste ervaring

Gelijkaardige ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.
Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.
De ICT-consulent speelt een centrale rol in het beheer van alle front- en backoffice IT-toepassingen en -configuratie van de politiezone. Daarnaast ontwikkelt hij/zij samen met het strategisch team een langetermijnvisie op ICT en de implementatie van technologische ontwikkelingen binnen de politiezone. Hij/zij draagt deze visie mee uit naar de werkvloer en maakt een vertaalslag naar het dagdagelijkse werk. De ICT-consulent maakt deel uit van het team CIT (Communicatie + ICT + Intelligence) binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van systeembeheerder en helpdesker.

 

Functiebeschrijving

Als ICT-consulent word je ingezet als systeem- en netwerkbeheerder en krijg je volgende verantwoordelijkheden:

Als specialist ICT binnen de organisatie instaan voor o.a.:
• Het adviseren van de coördinator politiezorg en de korpsleiding inzake technische of ICT-matige beslissingen, een lange termijnvisie op ICT en technologische ontwikkelingen in de politiezone;
• Het organiseren van het team IT om deze visie te vertalen naar dagdagelijkse werking;
• Het voortdurend opvolgen van de recentste toepassingen binnen en buiten het politielandschap en vertalen in een concreet plan van aanpak voor onze politiezone;
• Meewerken in de aankoopdossiers m.b.t. informatica.

Als technisch systeembeheerder samen met de assistent ICT instaan voor o.a.:
• Bepalen van toegangsrechten van de gebruikers voor de verschillende toepassingen binnen de politiezone en inschrijven van nieuwe medewerkers;
• Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de operationeel telematica-infrastructuur.
• Beheren van de verschillende servers, zowel politioneel als administratief en instaan voor het nemen van de vereiste back-ups en beheren van de telefooncentrale;
• Het beheer van lokale schema’s inzake IP-adressen;
• Het kunnen raadplegen van databanken die van belang zijn voor de dienst;
• Knelpunten signaleren aan de coördinator politieondersteuning en deze oplossingsgericht adviseren.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:
• Het voortdurend uitbreiden en onderhouden van zijn/haar intern en extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
• Het bijwonen van relevante vergaderingen, overlegmomenten, bijeenkomsten van werkgroepen, fora,… in functie van de visie van de korpsleiding en verdere onderhandelingen
• Instaan voor de duidelijkheid en correcte uitvoering van de visie en opdrachten binnen het team IT aan de hand van beleidsdocumenten.

 

Als helpdeskmedewerker ICT samen met de assistent ICT instaan voor o.a.:
• Een aanspreekpunt zijn voor hardware- en softwareproblemen en deze oplossen;
• Kennis van computer hardware en netwerksystemen;
• De permanente verdere ontwikkeling van de eigen expertise.

 

Gewenst profiel

Gedragsgerichte competenties

Vaardigheden:

 • Omgaan met informatie: informatie begrijpen, behandelen, analyseren, integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Omgaan met taken: taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen en nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • Omgaan met medewerkers: kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren en ontwikkelen door hen te begeleiden in hun groei en gericht feedback te geven over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

Attitude:

 • Loyale teamspeler: bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
 • Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
 • Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Enthousiasme uitstralen: steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Stress beheren: in staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
 • Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Resultaatgericht: de inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

 

Technische competenties

Kennis inzake:

 • Windows Server en client, Exchange, Active Directory, GPO, DHCP, DNS
 • Linux
 • Citrix
 • Database MSsql, MySql
 • Programmeerlogica: powershell, vbs
 • LAN-WAN: routing, switching, VoIP, firewalls, Backup
 • Microsoft office
 • Hardware-logica (installatie – configuratie)

Kennis niet vereist, wel een troef:

 • Projectwerking
 • Organisatiestructuur PZ Kastze
 • Programmeren PHP, JavaScript
 • IIS, Apache
 • ISLP
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van één geschiktheidsproef, het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden.

Wervingsreserve (18 maanden)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Glijdende werkuren in een 38-uren week
Mogelijkheid tot telethuiswerk
Mogelijkheid tot fietsvergoeding of het leasen van een fiets of e-bike
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
van Geest
Voornaam
Erika
Functie
Consulent
E-mail
erika.vangeest@kastze.be
Telefoon
02/759.78.72
Korps/directie/dienst
Team Personeel