Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Handicap Welcome

Diversiteit als rode draad
 

Een modern HR-beleid vraagt voldoende aandacht voor diversiteit. Een goed management van verschillende talenten en competenties bevordert immers de kwaliteit van onze dienstverlening. De aandacht voor diversiteit maakt ons als politie beter en sterker. Door diversiteit als rode draad te hanteren doorheen de verschillende HR-processen, waaronder de selectie en rekrutering, kunnen we het diversiteitsbeleid bevorderen binnen de organisatie. 

Binnen de rekrutering worden objectieve selectieprocedures gehanteerd om kandidaten te screenen en te evalueren. Deze procedures verlopen met eerbied voor de door de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving 19 beschermde criteria en de punten 14 en 22 van de deontologische code van de politiediensten:

Punt 14: De professionele relaties tussen de personeelsleden zijn gebaseerd op onder meer wederzijds respect, solidariteit, ploeggeest, zelfdiscipline, loyauteit en billijkheid, en dit onafhankelijk van het ambt, de taak, de graad, het actuele statuut of het statuut van oorsprong, van het zogenaamde ras, de huidskleur, de afstamming, de nationale herkomst, het geslacht of de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, het patrimonium, de leeftijd, de taal, de religieuze of filosofische overtuigingen, de gezondheid, de handicap of de fysieke kenmerken.

Punt 22: De personeelsleden vermijden elke handeling of houding waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast.

Daarnaast voorziet de GPI 74, een omzendbrief ter bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de Geïntegreerde Politie dat elke commissie (interne en externe selectiecommissie, deliberatiecommissie,  evaluatiecommissie, …),  raad, jury (examenjury, …), werkgroep, comité  zal worden samengesteld uit  vrouwen en mannen met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de leden van het ene of andere geslacht, zonder het criterium “competentie” uit het oog te verliezen. 

Meer informatie met betrekking tot dit thema is beschikbaar via de infobrochure “Selectiegesprekken en diversiteit”.
 

Redelijke aanpassingen
 

Elke personeelslid met een handicap, leerstoornis of ziekte kan in het raam van zijn/haar selectieprocedure redelijke aanpassingen vragen indien deze nodig zijn voor de kandidaat om deel te kunnen nemen aan de mobiliteit.

Deze aanpassingen worden toegekend op maat van de functiebeperking van het betrokken personeelslid. Om tijdig in de nodige redelijke aanpassingen te kunnen voorzien, vragen we om vooraf contact op te nemen met de contactpersoon, vermeld op de vacante betrekking waarvoor je solliciteert. Dit laat toe dat zij/hij samen met jou deze redelijke aanpassingen kan bespreken en de nodige maatregelen kan treffen.