Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Dynamische medewerker met zin voor leiderschap en oog voor de digitale (r)evolutie

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5090 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7315 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Limburg
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de Federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij-ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Bestaansreden van de functie

De consulent operationele steun levert efficiënte en doeltreffende administratieve steun aan de operationele leden in hun gerechtelijke opdrachten om de goede uitvoering ervan te verzekeren.

 

Functiebeschrijving

Administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Gestandaardiseerde brieven opstellen voor de directie.

- Gepersonaliseerde brieven opstellen op vraag van de directie of van de staff.

- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen en verslagen van interne vergaderingen opstellen.

- Dossiers administratief beheren en opvolgen.

- Dossiers samenstellen

- De post, in en uitgaande mails beheren

- De agenda van de directeur DJT beheren

- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

- Vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen.

- Rekenschap afleggen aan de directeur en aan de leden van de staff.

- Ondersteunen de directeur en de leden van de staff bij hun missies.

- Bijdragen aan de praktische organisatie van de vergaderingen

Informatie-beheerder

De revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

- De verzamelde gegevens analyseren

- De ontvangen informatie archiveren.

- De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en).

- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen.

- De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.

- De functionele mailboxen beheren die door de directeur bepaald zijn.

- Beheersprocedures uitwerken, klassement en archivering van de directie

- Het verzekeren van een praktische feedback van de dossiers die beheerd worden door de directie en de staff.

Contactpersoon (zie ook "helpdesk")

Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten en/of de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.

- De administratief contactpersoon zijn voor DGJ/PLIF.

Gegevens-beheerder

Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.

- Volgens procedures dossiers, documenten en andere belangrijke informatie voor de directie ordennen en rangschikken.

- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...).

Gewenst profiel

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Eliminerende schriftelijke proef + Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
- een uitdagende functie binnen een dynamisch en ambitieus team;
- een vaste job met glijdende werkuren en de opportuniteit om een mooie balans te vinden tussen thuiswerk en werken op kantoor;
- een makkelijkbereikbare werkplek, op fietsafstand van het centrum van Hasselt. Kosteloos openbaar vervoer voor woon-werk verkeer en/of een fietsvergoeding;
- 34 vrije dagen per jaar om te doen waar jij zin in hebt;
- een gratis hospitalisatieverzekering en collectieve voordelen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Eycken
Voornaam
Anne
Functie
ADV
E-mail
anne.eycken@police.belgium.eu
Telefoon
011 / 28 74 55
Korps/directie/dienst
FGP Limburg