Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B1D) - DRF - Boekhouder - Vereffeningen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5003 N 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Boekhouder (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Specifieke diplomavereisten

Boekhouder diploma.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR). Ze is verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële aspecten van de Federale Politie. In dat raam verzekert ze inzonderheid de volgende opdrachten:

  • het financiële beheer van de Federale Politie via de analyse, de ontwikkeling en de beheersing van de financiële en budgettaire processen (interne controle) en de opstelling van de bijbehorende reglementering;
  • de organisatie en de opvolging van de processen in verband met de opmaak, de uitvoering en de monitoring van de begroting van de Federale Politie;
  • de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
  • het voeren van de algemene en analytische boekhouding alsook de opmaak van de jaarrekeningen van de organisatie;
  • het vastleggen van het aankoopbeleid en de structurele opmaak van een meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP);
  • binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de Geïntegreerde Politie;
  • een adviserende rol bij het nemen en de opvolging van de beslissingen met een budgettaire en financiële impact op de Federale Politie;
  • de coördinatie van de relaties met de andere externe partners zoals de Inspecteur van Financiën, de Controleur van de Vastleggingen, het Rekenhof, de FOD's Financiën en BOSA enz.
Functiebeschrijving

U droomt ervan te werken voor een grote organisatie op nationaal vlak.

U bent bachelor boekhouden.

U bent nauwgezet, methodisch en gemotiveerd.

U hebt een positieve ingesteldheid en beschikt over een teamgeest.

Kom dan de cel Vereffening van de Directie van Financiën van de Federale Politie ontdekken. In deze cel, kan u, onder andere, meewerken aan het in betaling zetten van alle facturen die door leveranciers gericht worden aan de Federale Politie. U zal instaan voor de correcte verwerking (verificatie bestelbon – leverbon – factuur) en de berekening van de boetes opgelegd aan deze leveranciers bij laattijdige leveringen. Eveneens zal u instaan voor alle betalingen van subsidies en dotaties aan lokale politiezones. U krijgt tevens de mogelijkheid om mee te werken aan de overschakeling naar electronische facturatie binnen de Federale overheidsdiensten.

Gewenst profiel

Zie de volledige functiebeschrijving in bijlage.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest.

Selectiecommissie : later te bepalen.

Wervingssreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Dienst Ressources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21