Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - DRF - A2 - Adviseur - Adjunct Diensthoofd

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4046 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Masterdiploma in economie of financiën.

Vereiste ervaring

Relevante ervaring tussen 4 en 6 jaar - Expérience requise entre 4 et 6 ans

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR). Ze is verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële aspecten van de Federale Politie. In dat raam verzekert ze inzonderheid de volgende opdrachten:

  • het financiële beheer van de Federale Politie via de analyse, de ontwikkeling en de beheersing van de financiële en budgettaire processen (interne controle) en de opstelling van de bijbehorende reglementering;
  • de organisatie en de opvolging van de processen in verband met de opmaak, de uitvoering en de monitoring van de begroting van de Federale Politie;
  • de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie;
  • het voeren van de algemene en analytische boekhouding alsook de opmaak van de jaarrekeningen van de organisatie;
  • het vastleggen van het aankoopbeleid en de structurele opmaak van een meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP);
  • binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de Geïntegreerde Politie;
  • een adviserende rol bij het nemen en de opvolging van de beslissingen met een budgettaire en financiële impact op de Federale Politie;
  • de coördinatie van de relaties met de andere externe partners zoals de Inspecteur van Financiën, de Controleur van de Vastleggingen, het Rekenhof, de FOD's Financiën en BOSA enz.
Functiebeschrijving

Het adjunct-hoofd van de dienst ondersteunt het diensthoofd, verantwoordelijk voor het beheer, de coördinatie, de werking en het dagelijks beheer van de dienst begrotingsbeheer van de federale politie.

Evenzo is het adjunct-hoofd verantwoordelijk voor de coördinatie van de kredieten.

Gewenst profiel

Zie omschrijving in de bijgevoegde functiebeschrijving (1-->6 FR; 7-->13 NL)

Kennis van de tweede landstaal is een pluspunt

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Test

Selectiecommissie : later te bepalen.

Wervingsreserve van 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
DRF Resources