Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Directieassistant @Directie Openbare Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6014 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie, verschillende vormen van versterking verstrekt in het kader van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte zoals:

 • de permanente interventiereserve; 24/7 inzetbaar voor het beheer van onverwachte gebeurtenissen (FERES);
 • de missies GBOR door middel van geconstitueerde eenheden te voet en te paard ;
 • de ploegen specifiek getraind voor opdrachten mobiele  bescherming/interventie (MPT) ;
 • de specifieke steundispositieven voor onverwachte of geplande intercepties van grote groepen transmigranten (MATTA) ;
 • de dispositieven geconstitueerd met speciale middelen en specifiek uitgerust en opgeleid personeel, zoals:
  • de sproeiwagens, de APC, de PC-mobile;
  • de politie-obstakels;
  • de dispositieven voor het nemen van beelden;
  • de ploegen video, bewijs en arrest;
  • de Lock-on ploegen;
  • de preventieve patrouilles te paard, in steun van de 7 basisfunctionaliteiten Lok Pol (CAV) ;
 • het te paard escorteren van autoriteiten (CAV).

DAS telt 600 medewerkers waarvan 535 operationele medewerkers. De directie werd gecreëerd in 2015 en versterkt in 2016 om de politie op een snellere en efficiëntere manier het hoofd te kunnen laten bieden aan verschillende soorten van dreiging. De missies die haar werden toevertrouwd evolueren constant aan de hand van wijzigende contexten en technologische mogelijkheden. De profielen en functies vermenigvuldigen zich en steeds diversen. De uitdagingen volgen elkaar op.

Naast haar vele operationele activiteiten, garandeert DAS ook expertise in het domein van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en leidt zij evoluerende projecten aangaande actiemodi, opleidingen en uitrusting. De integratie van nieuwe technologieën opent talrijke mogelijkheden die het dienstenaanbod ten voordele van alle entiteiten van de geïntegreerde politie vervolledigen met name het nemen, verwerken en overmaken van beeldmateriaal.

Functiebeschrijving

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 • Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie.
 • De agenda van een persoon of een dienst coördineren.
 • Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's.
 • Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren.
 • Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Ontvangen en nalezen van de dossierstukken en het dossier vervolledigen met de stukken die worden voorgeschreven door de reglementering/procedure (vraag om bijkomende informatie, vraag om verduidelijking van bepaalde gegevens, vraag om welbepaalde documenten te bezorgen, …..
 • Dispatchen van de dossiers tussen de verschillende actoren en toezien op de termijnen door rappels te sturen aan de betrokken gesprekspartners.
 • Opvolgen van de stand van zaken van de lopende dossiers (intern of geadresseerd aan andere instellingen) en nemen van de nodige maatregelen in functie van de heersende procedures of regelgeving (voorbeeld: weigering van verlofdagen).
Gewenst profiel

Profiel

- Bekwaam zijn een correcte tekst op te stellen (NL/FR) en zich goed verbaal kunnen uitdrukken (NL/FR);

- Beknopt kunnen zijn;

- De hoogdringendheid/belangrijkheid van een bericht kunnen beoordelen met betrekking tot het doorsturen ervan (rekenschap kunnen afleggen);

- Rigoureus zijn en permanent waken over de kwaliteit;

- Methodologisch en georganiseerd zijn;

- Een grote discretie aan de dag leggen;

- Bekwaam zijn om volledig autonoom en met partners te kunnen werken;

- Verstandige zin tot initiatief aan de dag leggen;

- Gastvrij zijn;

- Bekwaam zijn een positief werkklimaat te bewerkstelligen;

- Goede kennis van MS Office.

 

Praktische kennis

Informatie verwerken -  Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Kennis overdragen -  Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren -  Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Respect tonen -  Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Praktische proef & interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
DUBOIS
Voornaam
Bruno
Functie
Chef de section HRM
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Directie Openbare Veiligheid / Direction Sécurité Publique