Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - DESKUNDIGE ADVISEUR ICT “Storage & Backup”

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4020 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6053 - Dir Van De Speciale Eenheden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A3
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

MASTER met specialisatie informatica

Vereiste ervaring

Een minimum van 6 jaar relevante ervaring is vereist

Voorstelling korps/directie/dienst

Het CTIF (Central Technical Interception Facility) is als onderdeel van de NTSU verantwoordelijk voor de verwerking van vorderingen en de technische uitvoering van identificaties, observatie en onderscheppingen van telecommunicatie in België.

Door te zorgen voor een gecentraliseerd beheer van deze gegevens biedt de sectie de broodnodige ondersteuning, zowel nationaal als internationaal, aan de federale politie, de lokale politie en andere bevoegde diensten. In die zin is ze een belangrijke schakel in het werk van de veiligheidsdiensten en hebben haar opdrachten een grote impact in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in al haar vormen.

Zij vervult deze verantwoordelijkheid:

 • Door nauw samen te werken met aanbieders van telecommunicatiediensten
 • Door te zorgen voor een efficiënte infrastructuur
 • Door het verstrekken van opleiding en bijstand aan eindgebruikers van deze diensten.

Het onderscheppen van telecommunicatie vereist verschillende systemen die zeer geavanceerde technologie gebruiken;

 • Om dit doel te bereiken heeft het CTIF een eigen infrastructuur die zij beheert en ontwikkelt;
 • Daarnaast ontwikkelt ze in house software om de interceptie van telecommunicatie efficiënter en doelgerichter te maken

Het NTSU-CTIF is een eenheid die dus een waaier aan verschillende ICT-profielen inzet.

De Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) is een zeer gespecialiseerde ondersteuningseenheid die gespecialiseerd advies, tactiek en technieken aanbiedt en/of implementeert ten behoeve van de lokale en federale politie.

De eenheid richt zich op de ernstige georganiseerde misdaad en de activiteiten van terroristische en extremistische groeperingen. In deze context is DSU de ultieme politiedienst die kan worden ingeschakeld. DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De “National Technical and Tactical Support Unit” (NTSU), die deel uitmaakt van de centrale eenheid in Brussel, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het plaatsen van "geheime" apparatuur en voor het onderscheppen van communicatie. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit en biedt ze technische en operationele ondersteuning in crisissituaties.

Functiebeschrijving

DSU is op zoek naar een DESKUNDIGE ADVISEUR “Storage & Backup” 

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken... Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FUNCTIEBESCHRIJVING

Expertiserollen

Als deskundige in het domein van gegevensopslag en back-up:

Als Technisch Deskundige en op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Als Analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Als Auditor de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Beheersrollen

Als beheerder in het domein van gegevensopslag en back-up:

Als Procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te garanderen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te verzekeren

Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de geldende procedures na te leven.

Gewenst profiel

Technische kennis

 • Ervaring met back-uptechnologie in een complexe IT-omgeving;
 • Ervaring met cloudopslagtechnologie (IaaS - Infrastructure-as-a-Service) in "Private Cloud";
 • Ervaring in ontwerpen, implementeren en onderhouden van de back-upinfrastructuur;
 • Ervaring met de ontwerpen, opzetten, van de problemen met verschillende SAN-technologie;
 • Ervaring in opslagtechnologie (EMC, HP, IBM in andere opslagproviders);
 • Ervaring in ontwerpen, implementeren van back-upoplossingen op ondernemingsniveau (Net-Backup);
 • Ervaring in plannen en het beheren van grote opslaginfrastructuur;
 • Leveranciersdomeincertificeringen: EMCSA of gelijkwaardig;
 • Geavanceerde kennis van harde schijf- en SSD-interfaces: IDE, SATA, SAS, Fibre-Channel, NVM Express (NVMe), ...;
 • Geavanceerde kennis van RAID-technologieën: RAID 0 (striping), RAID 1 (mirroring), RAID 5 (distributed parity) en RAID 6 (dual parity);
 • Geavanceerde kennis van gegevenscompressietechnologieën;
 • Geavanceerde kennis van data-encryptietechnologieën.

 

Gedrag

 • Je bent gemotiveerd, betrokken en beschikbaar;
 • Jouw innovatieve geest en nieuwsgierigheid duwen je om altijd verder te gaan in de zoektocht naar nieuwe oplossingen;
 • Je luistert naar de behoeften van je gebruikers en bent in staat om in een meertalig en multidisciplinair team te werken;
 • Je bent assertief en in staat om je werk zelfstandig te beheren;
 • Je adviseert je gesprekspartners en ontwikkelt een vertrouwensrelatie op basis van jouw expertise;
 • Je bent in staat om internationale technische standaarden gemakkelijk te analyseren;
 • Je hebt een passie voor innovatieve technologie;
 • Je past je aan een snelle veranderende omgeving aan;
 • Je bent volhardend, innovatief, nieuwsgierig, pragmatisch en creatief in het oplossen van complexe problemen;
 • Je legt verbanden tussen verschillende data, bedenkt alternatieven en trekt conclusies;
 • Je bent autonoom en flexibel;
 • Je bent discreet en past zich snel aan veranderde situaties aan;
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig;
 • Je bent creatief, constructief en oplossingsgericht;
 • Je bent klantgericht.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Hoofdcommissaris
Telefoon
02/554 46 62
Korps/directie/dienst
Directie Speciale Eenheden