Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - Criminal Intelligence Specialist - Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4029 T 21 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7340 - Djsoc (direction Serious Organised Crime)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

 Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A  bij de federale Rijksbesturen.  

Specifieke diplomavereisten

Master vereist

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring tussen 4 en 6 jaar is vereist // Une expérience relevante de 4 à 6 ans est requise.

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit,…) of van toppics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

Wil je meer weten over DJSOC? Raadsplegen op de oficiële website : Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit | Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen
van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het
dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen
van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan? Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

De Directie van de bestrijding tegen zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is op zoek naar een criminal intelligence specialist

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

 

Toewijzing van de betrekking, afhankelijk van de instemming van de autoriteit

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Het geïndexeerde bruto beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A23: 55.503,08 €
Le salaire brut indexé de départ est fixé à l’échelle barémique A23 : 55.503,08 €
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
SIMON
Voornaam
Marc
Functie
Chef de section/Sectiehoofd
E-mail
marc.simon@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.66
Korps/directie/dienst
7604 - DIROPS OMA/ACO