Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT PERSONEEL

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5022 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5383 - Maasland
Werkplaats
Maastrichtersteenweg 21
3680 Maaseik
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties
 • Inzicht hebben in de organisatiestructuur en werkingsprocedures van de geïntegreerde politie, inzonderheid in die van de lokale politie of deze op korte termijn kunnen verwerven;
 • Kunnen werken met de ICT-toepassingen van de politie en de gangbare bureauticasoftwarepakketten of deze op korte termijn kunnen verwerven;
 • Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Maasland bestaat uit een groep gemotiveerde en vakkundige medewerkers, politiemensen en burgerpersoneel. Het is een ploeg die volledig ten dienste staat van de bevolking van Maaseik en Dilsen-Stokkem. Dit wordt praktisch ingevuld door het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan opdrachten en het nastreven van vooropgestelde doelstellingen. Zie voor meer info op www.politie-maasland.be

Functiebeschrijving

De consulent personeel (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsofficier in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan een (deeltijds) personeelsassistent(e).

Taken (niet-limitatief):

 • Opvolgen onthaal(procedure) nieuwe medewerkers en stagiairs;
 • Behandelen externe mails;
 • Deelname aan de nodige beleidsfora, werkgroepen en opleidingen;
 • Beheer en opvolging van personeelsgerelateerde dossiers voor het personeel, de korpsleiding, politiecollege, politieraad met inbegrip van het uitwerken van de nodige ontwerpbesluiten in dit kader;
 • Interne richtlijnen uitwerken m.b.t. personeelszaken n.a.v. nieuwe wetgeving, omzendbrieven, aanbevelingen e.d.;
 • Opvolging en bijstand verlenen inzake de behandeling van administratieve (klachten)procedures en/of onderzoeken;
 • Kwaliteitscontrole (op vraag) en uitwerken van procedures, uitschrijven van processen om de kwaliteit intern de personeelsdienst te verbeteren;
 • Uitwerken van en meewerken aan preventiecampagnes die het korps organiseert of waar het korps aan meewerkt;
 • De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen;
 • De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen;
 • De persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden;
 • Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen;
 • De opleidingsplannen van de entiteit opvolgen;
 • Het ondersteunen van andere diensten m.b.t. personeelsgerelateerde materie, waaronder het aanleveren van cijfers ten behoeve van de jaarlijkse politiebegroting;
 • Als back-up functioneren voor de uitvoering van reguliere administratieve taken;
 • … .
   
Gewenst profiel
 • Zich kunnen schikken naar de interne richtlijnen van het korps en de korpsleiding;
 • Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
 • Correcte uitvoering van de interne onderrichtingen;
 • Multifunctioneel en polyvalent zijn;
 • Dynamische ingesteldheid, flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn;
 • Beschikken over het vermogen om zich in te leven in standpunten van anderen en aanspreekbaar zijn;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Discreet, betrouwbaar en loyaal zijn ten aanzien van de organisatie en haar doelstellingen;
 • Beschikken over de nodige communicatievaardigheden;
 • Een zeer goede kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als in schrift;
 • Beschikken over het nodige organisatietalent;
 • Beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen inspelen op onverwachte situaties;
 • Beschikken over een wil tot verbeteren;
 • Zelfstandig problemen kunnen analyseren en oplossen;
 • Gemotiveerde beslissingen kunnen nemen binnen het takenpakket - ook moeilijke of onpopulaire – en deze in directe interactie klantvriendelijk en tactovol kunnen toelichten;
 • Ordelijk, correct en consequent zijn;
 • Accuraat, stipt en onkreukbaar zijn;
 • Stressbestendig zijn en kunnen werken met respect voor termijnen;
 • Kunnen bevorderen van teamgeest en medewerkers kunnen motiveren;
 • Rekenschap kunnen afleggen en dit ook voor een groep verantwoordelijken op gevatte en gestructureerde wijze kunnen toelichten;
 • Een zeer grote beschikbaarheid op en voor het werk;
 • Verzorgd voorkomen hebben;
 • Rijbewijs B bezitten.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Een schriftelijke proef;
 • Een interview met een selectiecommissie;

Wervingsreserve van 24 maanden

Dringende externe werving

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Boonen
Voornaam
Patrick
Functie
1° Commissaris van politie - adjunct koprschef
E-mail
patrick.boonen@police.belgium.eu
Telefoon
089 56 92 11
Korps/directie/dienst
PZ Maasland