Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - consulent niveau B - financiële dienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5003 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Parttime
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5450 - Bredene/De Haan
Werkplaats
Leopoldlaan 24
8420 De Haan
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Houder zijn van een bachelordiploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau B in een financiële richting.Basiscompetenties

 • Mondeling uitdrukkingsvermogen:

Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken

 • Leesvaardigheid:

Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren; alle nuttige informatie inwinnen

Vereiste ervaring

niet van toepassing

Voorstelling korps/directie/dienst

De Politiezone 5450 Bredene/De Haan is één van de negen politiezones van het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Zowel Bredene als De Haan zijn kustgemeenten. De gezamenlijke kustlijn beddraagt 15 km, aan de westzijde begrensd door Oostende en aan de oostzijde door Blankenberge.

De consulent behoort tot het administratief en logistiek kader van de politiezone Bredene/De Haan (PZ 5450). Hij/zij werkt in onder het rechtstreeks gezag van de adviseur-beheerder administratie en logistiek.

Het betreft een contractuele betrekking onbepaalde duur aan 0,5 V.E.

Functiebeschrijving

Algemeen

De consulent financiële dienst staat onder gezag van de adviseur-beheerder administratie en logistiek in voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de Wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Specifiek

 • instaan voor de organisatie, de continuiteit en de permanente verbetering van financiële processen, en de er aan verbonden controleprocessen;
 • mee helpen introduceren en werken met (nieuwe) softwareprogramma’s voor de dienst;
 • voorstellen doen om de werking van de dienst te verbeteren en waar mogelijk en gewenst actief meewerken aan verbetering voor de gehele organisatie;
 • ondersteuning van de medewerker(s) van de financiële dienst in de uitvoering van diverse taken met het oog op het garanderen van de continuïteit van de dienst financiën (in het bijzonder de ontdubbeling van kritieke taken);
 • instaan voor de administratieve ondersteuning van de lokale politie en de boekhoudkundige en financiële taken in coördinatie met de bijzondere rekenplichtige;
Gewenst profiel
 1. Kennis
 • kennis van het algemeen reglement op de politiecomptabiliteit (A.R.P.C.);
 • kennis van de overige regelgeving met inbegrip van de omzendbrieven betreffende het boekhoudkundig en financieel beheer van de politiezone;
 • kennis inzake de werking van een organisatie en administratie in het algemeen;
 • kennis van de basisprincipes van project- en procesmanagement;
 • kennis hebben en gebruik kunnen maken van de voorziene informaticatools (inzonderheid Word en Excel);
 • een goede taalkundige kennis hebben om brieven, rapporten of diverse geschriften foutloos te kunnen opstellen;
 • een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
 • kennis inzake dossierbeheer en –opbouw.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Advies van de selectiecommissie

 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Fossaert
Voornaam
Daan
Functie
Adviseur
E-mail
personeel@politiebredenedehaan.be
Telefoon
059 55 37 35
Korps/directie/dienst
PZ 5450 Bredene/De haan