Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Consulent (m/v) Functioneel Beheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5021 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5907 - Limburg Regio Hoofdstad
Werkplaats
Zwarte-Brugstraat 6
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen  (diploma graduaat, bachelor of equivalent).

Competenties

Managen van informatie

Analyseren: Door zich kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van een problematiek.

...

(Volledige beschrijving in het bijgevoegde functieprofiel)

Vereiste ervaring

professionele ervaring

Voorstelling korps/directie/dienst

Politie Limburg Regio Hoofdstad, Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6 te 3500 Hasselt.

Functiebeschrijving

De functioneel beheerder helpt mee om de juiste informatie op het juiste ogenblik beschikbaar te stellen aan de politiediensten en alzo hulp te bieden bij controle, onderzoek en beleid.

De functioneel beheerder waakt over de informatiestroom binnen de politie. Zijn taak is dus uiterst belangrijk voor een goed informatiebeheer en voor een doeltreffende functionering van de politionele informatiestroom.  De functioneel beheerder voert daartoe een kwaliteitscontrole uit van de gegevens. Dit betekent dat de kwaliteit van de opgestelde PV’s (processen-verbaal), RIR’s (informatierapporten) en/of DOS (onderzoeken) wordt nagegaan en eventueel verbeterd in functie van volledigheid van de gegevens, maar ook naar opsteltermijn. Hij zal eveneens nagaan of de nodige controles werden uitgevoerd en of alle voor de ANG (= Algemene Nationale Gegevensbank – politioneel) relevante gegevens van de documenten gevat werden (vatting*).

*Vatting gaat over het omzetten van vrije tekst in gestandaardiseerde terminologie. Eénmaal de vatting uitgevoerd, worden de gegevens overgedragen aan de ANG. Ofwel worden deze gegevens definitief geregistreerd in de gegevensbank en zijn ze aldus daar te raadplegen en/of worden de gegevens teruggestuurd  voor de nodige bijkomende aanpassingen.

Het takenpakket van een functioneel beheerder bij politiezone Limburg Regio hoofdstad bestaat uit onderstaande opdrachten.

De functioneel beheerder:

 • biedt ondersteuning bij problemen van medewerkers en zoekt constructief naar oplossingen.
 • ziet toe op de strikte uitvoering van de richtlijnen over de werking van zijn/haar unit (korpsorders, MFO, OB …)  
 • signaleert anomalieën of tekorten op de unit en suggereert verbeterpunten.
 • verzekert de lokale configuratie ISLP.
 • beheert de toegangen van de gebruikers tot ANG toepassingen, rekening houdend met de behoeften van de politiezone.
 • is het aanspreekpunt voor andere diensten of instanties inzake materie van zijn/haar unit.
 • overlegt regelmatig met de diensthoofden van de andere units om de onderlinge werking op elkaar af te stemmen.
 • beheert de informatiestroom  en legt daartoe de nodige contacten, intern en extern het korps.
 • heeft kennis van de interne “informatieflux”.
 • houdt toezicht op de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde parameters om de databanken zo correct mogelijk te voeden.  
 • creëert & beheert de modellen van de documenten met behulp van ISLP en past deze aan, rekening houdend met de behoeften van de politiezone.
 • heeft de opleiding van functioneel beheer gevolgd of is ertoe bereid en volgt regelmatig bijscholingen, studiedagen, workshops … om de kennis actueel te houden en om de nodige sturing te kunnen geven aan de medewerkers.  
 • ziet toe op de dagelijkse transfer van gegevens.  
 • onderhoudt contacten met externe partners en wisselt informatie uit om de gegevens in de databank zo functioneel mogelijk te exploiteren.
 • overlegt met de diensthoofden om de correctheid van de aangeleverde gegevens te optimaliseren.
 • voert de opdrachten uit die door de korpschef worden opgedragen.
Gewenst profiel

Als bijlage in het functieprofiel.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De geslaagde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en een schriftelijke proef bij Politie Limburg Regio Hoofdstad, Zwarte-Brugstraat 6 te 3500 Hasselt. Kandidaten zullen hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

 

Wervingsreserve van 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Mogelijkheid tot gedeeltelijke valorisatie van relevante privé-ervaring;
Sociale voordelen en kortingen via de sociale dienst van de geïntegreerde politie;
Bedrijfsrestaurant in de directe omgeving (refter brandweer - veiligheidssite campus H);
Vrij gebruik van fitnessaccommodatie brandweer (veiligheidssite campus H);
Een beginsalaris vastgesteld in weddeschaal BB1 (minimum €26.327,40 aan de huidige indexeringscoëfficiënt);
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Ceulemants
Voornaam
Claudine
Functie
Commissaris van politie
E-mail
vacature@politielrh.be
Telefoon
011/93 86 00
Korps/directie/dienst
Politie Limburg Regio Hoofdstad