Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent Mensen & Middelen: ICT - Nieuwe werken

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5071 N 19 15
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5369 - Lokale Politie Neteland
Werkplaats
De Beukelaer-Pareinlaan 3
2200 Herentals
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Bachelor diploma is vereist - professionele bachelor ICT of gelijkgesteld.

Vereiste ervaring

Ervaring van 2 tot 5 jaar is een meerwaarde in deze functie.

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Neteland is een meergemeentezone in de Antwerpse Kempen.
Wij werken op het grondgebied van de stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar.
Met 130 collega's zijn we een boeiende organisatie vol uitdagingen en variatie.
Onder andere op onze Facebook pagina en onze website vind je onze activiteiten en ervaringen uitgebreid terug.

Functiebeschrijving

Binnen het team Mensen & Middelen is samenwerken met je collega’s een absolute must, maar eveneens je taken zelfstandig tot een goed einde brengen. We zoeken iemand met uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden en ook de nodige verantwoordelijkheidszin. Onze nieuwe collega is bij voorkeur een ordelijk en stipt persoon die deadlines, termijnen respecteert.

Positiviteit, leergierigheid, betrokkenheid en spontaniteit zijn kwaliteiten die we toejuichen binnen ons team. Bent u iemand die graag initiatief neemt en analytisch is aangelegd, dan is ook dit een pluspunt.

Algemeen

 • medeverantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, de voortgang van werkzaamheden en de resultaten van het secretariaat;
 • medeverantwoordelijk voor de bewaking van de kwantiteit, de kwaliteit en de juiste interne verdeling van de geleverde diensten en werkzaamheden;
 • verwerken van inkomende en uitgaande briefwisseling en e-mails;
 • beantwoorden (schriftelijk, telefonisch, loket) van verzoeken om inlichtingen en allerhande aanvragen;
 • formuleren van adviezen voor de ICT consulent in functie van de ontwikkeling/opbouw/ aanpassing van administratieve documenten en dataverwerking;
 • voorstellen formuleren i.v.m. efficiënte organisatie voor zijn/haar dienst;
 • uitbouwen en beheren van klassementen in functie van de taakuitvoering;
 • deelname aan vergaderingen Mensen & Middelen;
 • vervangend zonescretaris van het politiecollege, de politieraad, de zonale veiligheidsraad, het basisoverlegcomité Pol 68 (BOC);
 • beurtrol klaarzetten vergaderzalen;
 • allerlei polyvalente taken relevant voor de taakuitvoering;
 • ondersteuning van de verschillende diensten van de lokale politie.  

Specifieke taken

De consulent is verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van diverse lopende en toekomstige ICT-projecten in het raam van het nieuwe werken binnen de geïntegreerde politie. Hij/zij tekent bedrijfsprocessen uit die digitalisering behoeven en maakt begrotingsvoorstellen op die de uitvoering van digitalisering mogelijk maken. Hij/zij bepaalt mee de strategie binnen het raam van zijn/haar bevoegdheidsdomein en adviseert daarover de korpsleiding.

Hij/zij beheerst en ontwikkelt, samen met zijn/haar collega’s de technologie van de politiezone op het vlak van informatica, printernetwerk, radio, telefonie, camera’s en diverse softwareprogramma’s en softwareontwikkelingen.

 • Beheer van de informatica-architectuur van de zone, met in het bijzonder:
  • de veiligheid;
  • beheer van de gebruikers, met inbegrip van de creatie van gebruikers en het bepalen van de toegangsrechten tot de toepassingen en databanken;
  • uitlenen van ICT-materiaal;
  • beheer van technische defecten, analyse en oplossing van problemen;
  • onderhoud van de server(s);
  • beheer van licenties;
  • beheer van netwerkconnecties;
  • behoud van de eenvormigheid van de configuratie met inbegrip van de toepassingen;
  • maatregelen nemen voor- en verzekeren van updates.
 • Uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en intensief gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;
 • mee de koers bepalen op vlak van het nieuwe werken - ICT van de politiezone;
 • ontwikkelen van een eenvormig ICT-beleid aangepast aan de noden van de politiezone en afgestemd op politionele en maatschappelijke noden en tendensen;
 • nemen van alle initiatieven, waaronder informatie en opleiding, om de technologie in het korps in het raam van het nieuwe werken optimaal te gebruiken en te  verbeteren;
 • ontwikkelen en begeleiden van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking binnen de organisatie;
 • detecteren en oplossen van knelpunten;
 • autonoom zorgen voor een efficiënt, modern, performant en veilig ICT-beheer, met respect voor de geldende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld gegevensbescherming, camerawetgeving, wetgeving overheidsopdrachten;
 • instaan voor het (laten) aanleggen en het up-to-date houden van algemene documentatie aangaande het nieuwe werken - ICT en deze via toekomstige online samenwerkingsplatformen ter beschikking stellen van de medewerkers van de politiezone;
 • beheren van de budgetten voor werkings- en investeringsuitgaven op vlak van ICT;
 • onderhouden van goede contacten met de ondersteunende diensten van de federale politie;
 • installaties administratief netwerk en ISLP, hun randapparatuur en de nodige software voor de gebruikers;
 • systeembeheer van externe toepassingen;
 • beheer ASTRID;
 • verantwoordelijk telefonienetwerk, parlofonie en alarmen gebouwen;
 • back-up voor de website, het intranet en Sharepoint;
 • back-up voor het systeembeheer ISLP;
 • spontaan verantwoording afleggen aan en nauw samenwerken met de coördinator M&M;
 • nemen van initiatieven om zijn/haar expertise te optimaliseren in overleg met of op vraag van de coördinator M&M.
Gewenst profiel

Studieniveau
Bachelor diploma is vereist - bij voorkeur een professionele bachelor i.v.m. office management, journalistiek, communicatie, …

Ervaring
Ervaring van 2 tot 5 jaar is een meerwaarde in deze functie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

U wordt eerst uitgenodigd door de rekruteringsdienst van de Federale Politie voor het afleggen van een cognitieve vaardigheidstest en een psychologische test.
Na deze proeven worden de kandidaten uitgenodigd voor ten minste één selectiegesprek.

Wervingsreserve van 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Soom
Voornaam
Danitsja
Functie
Consulent Mensen & Middelen - Personeel
E-mail
PZ.Neteland.Personeel@police.belgium.eu
Telefoon
014 244 252
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Neteland