Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent Lid Slachtofferbejegening dienst (SAPV)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5024 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

CALog-personeel – niveau B - Consulent

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma, sociaal assistente, in de psychologie of assistent in de psychologie kan een pluspunt zijn.

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone 5342 Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem

Gewone plaats van het werk

De kandidaat zal tewerkgesteld worden in één van de commissariaten van de zone, te weten:

 • Georges Marlow Square, 3 te 1180 Ukkel
 • Tritomasstraat, 7 te 1170 Watermaal-Bosvoorde

 

Functiebeschrijving
 • Zonder te kort te doen aan de wettelijke verplichtingen van eerste politionele bijstand  door elke politiefunctionaris aan de slachtoffers, individuele ondersteuning bieden aan de operationele diensten van de politiezone, zoals de bijstand aan slachtoffers (en hun entourage) van een strafbaar feit, mensen die betrokken zijn bij een ongeval/ ramp/ onheil, ondersteuning van de politie in geval van delicate tussenkomsten waarbij kinderen aanwezig zouden zijn, …;
 • biedt het juiste onthaal aan betreffende de eerste bijstand aan slachtoffers en reageert in die zin adequaat en met mate op ongebruikelijke situaties
 • is luistervaardig/empathisch - weet de juiste informatie te verstrekken aan de betrokkene
 • is de bevoorrechte contactpersoon voor alle andere personeelsleden 
 • zorgt voor de ontwikkeling van een partnership met zowel interne als externe instellingen en organisaties in een constante zorg om de dienstverlening te verbeteren 
 • een permanente bijstand zijn in « steun » 
 • deelnemen aan de wachtdienst slachtofferbejegening 
 • sensibiliseren en opleiden van het personeel voor de slachtofferbejegening
 • deelnemen aan overlegvergaderingen in het gerechtelijk arrondissement Brussel
Gewenst profiel
 • Ervaring hebben op het gebied is een pluspunt
 • Empathisch luistervermogen hebben 
 • Bekwaam reageren op onvoorziene gebeurtenissen
 • Discreet zijn en de grenzen van het beroepsgeheim kennen
 • Respectvol en punctueel zijn;
 • Een open geest hebben;
 • Een positieve werksfeer bevorderen en werken in een geest van samenwerking;
 • In een netwerk kunnen werken
 • Zelfstandig of in een team kunnen werken;
 • Integriteit en onpartijdigheid tonen;
 • Kennis hebben van de wettelijke bepalingen met betrekking tot politiële bijstand aan slachtoffers;
 • Een correct gedrag hebben
 • Bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen met betrekking tot de activiteiten
 • Tweetalig Nl / Fr
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. Deze vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • 50% maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
 • 70% of meer: geschikt.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
WALLAERT
Voornaam
Marcel
Functie
1er Commissaire Principal
E-mail
marcel.wallaert@police.belgium.eu
Telefoon
02 5 639 615-616
Korps/directie/dienst
Directeur DSO