Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent lid ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5065 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5435 - Hamme/Waasmunster
Werkplaats
Meulenbroekstraat 22
9220 Hamme
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

diploma ICT

Voorstelling korps/directie/dienst

De PZ Hamme/Waasmunster is een tweegemeentezone. Wij dragen de slogan "Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden" hoog in ons vaandel.

Waarom kies je voor PZ Hamme/Waasmunster?

§ Je kiest voor een organisatie die zich ten zeerste bewust is van haar menselijk kapitaal en hier een vooruitstrevend HR-beleid tegenoverstelt.

§ Je krijgt voldoende tijd en ruimte om te groeien in je functie binnen het team.

§ Je komt terecht in een dynamisch en positief korps met enthousiaste en ondernemende collega's.

§ Je werkt in een vast dienstrooster, maar waar mogelijk wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie.

§ Er worden je performante middelen ter beschikking gesteld om je taken te kunnen uitvoeren.

§ Je krijgt kansen om jezelf te ontwikkelen zoals opleidingen, interne of externe stages, deelname aan projecten ...

§ Een open-deurcultuur waar ruimte is om feedback te geven aan je collega's, je teamverantwoordelijke of de korpsleiding en waar geen vraag te veel is.

§ Je kan 2 uur per referentieperiode sporten binnen je werkuren en met je collega's deelnemen aan sportieve acties voor het goede doel.

§ We voorzien wekelijks fruit op het werk.

§ Een warme, toegankelijke en ondernemende Vriendenkring die ook na de werkuren activiteiten organiseert ter bevordering van de collegialiteit.

Functiebeschrijving

De consulent ICT staat in voor de goede werking van ICT in het korps, zowel naar hard- als software toe. Tevens staat hij/zij in voor het goede verloop van het ASTRID-systeem in de zone.

Hij/zij is hierbij bereid om deel te nemen aan een permanentierol.

 

De globale taakinhoud omvat:

* beheer en onderhoud van het informaticapatrimonium van de politiezone, inzonderheid het "updaten" van de systemen, het herstellen van kleine storingen, het verzekeren van de veiligheid inzake ICT, beheer gebruikers, opvolging en nemen van back-ups, behoud va&n de eenvormigheid van de ISLP-configuratie;

* beheren van de licenties van de software;

* implementatie van noodzakelijke wijzigingen op ICT gebied; 

* Opbouw en opvolging van het ISLP-netwerk;

* Instaan voor de opvolging van informaticapakketten die gebruikt worden in de zone en geleverd worden door externe firma's;

* Instaan voor de opvolging van de gebruikers van de diverse systemen en hun toegang conform de wet op de privacy;

* Opmaak van diverse informaticatoepassingen in overleg met de korpsleiding;

* Organiseren van opleiding en informatiesessies inzake informaticatoepassingen in overleg met de korpsleiding;

* Geven van adviezen aan de korpsleiding inzake aankopen van informaticamaterieel;

* Ondersteunen van het personeel bij de toepassingen van de informatica en herstellen van defecten en storingen binnen het ICT-domein;

* Opvolgen,ondersteunen en onderhouden van het goed functioneren van het ASTRID-communicatie-systeem in het korps;

* Uitwerken en onderhouden van een ICT-plan op lange termijn in samenspraak met de korpsleiding;

* Beheer van camera & ANPR systemen op het grondgebied van de zone en de gebouwen. 

 

Gewenst profiel

Vakkennis:

* zeer grondige kennis van informatica;

* kennis van VM-ware omgeving of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven;

* kennis van CITRIX-omgeving of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven;

* kennis van windows-exchange of bereid zijn deze op korte termijn te verwerven;

* kennis van besturingssystemen zoals windows-OS, wxindows-server, linux;

* grondige kennis hebben van de politionele informaticatoepassingen of bereid zijn op korte termijn deze kennis te verwerven; 

* grondige kennis hebben van de politionele werking of bereid zijn deze te verwerven;

* grodige kennis van netwerkbeeer;

* grondige kennis van telefoniebeheer;

* goede kennis van Astrid, radiobeheer of bereid zijn dit op korte termijn aan te leren; 

* kennis van programeeromgevingen PHP, ASP, Java, Visual Studio is een pluspunt

Technische vaardigheden:

* de hardware in het korps kunnen gebruiken;

* complexe problemen met betrekking tot ICT kunnen oplossen;

*inzicht hebben in de problemen die zich voordoen bij het gebruik van informaticatoepassingen;

*defecten en storingen kunnen oplossen. 

Persoonlijke vaardigheden:

* zelfstandigheid: werkzaamheden zelfstandig kunnen plannen, organiseren en uitvoeren;

* werking in groep: samenwerken met collega's binnen het ICT domein en met alle personeelsleden met het oog op een gunstig verloop en evolutie op het ICT domein;

* verantwoordelijkheid opnemen: de verantwoordelijkheid opnemen om het informaticapark operationeel te houden en te optimaliseren.  De aandacht van de korpsleiding vestigen op mogelijke problemen (in het heden en de toekomst);

* initiatief nemen: pro-actief werken binnen de toegekende verantwoordelijkheden;

* aanpassingsvermogen: soepel inspelen op wijzigende omstandigheden, flexibiliteit vertonen;

* over een probleemoplossend vermogen beschikken;

* stressbestendig zijn;

* beschikbaar zijn;

* de nodige inspanningen doen om de evolutie inzake informatica in het algemeen en politionele toepassingen in het bijzonder, op peil houden en de kennis bij te schaven;

* nauwkeurigheid;

* integriteit; 

* discreet;

* stipt en ordelijk; 

* bekwaamheid tot het bevorderen van een positieve werksfeer. 

Cliëntvaardigheden: 

* streven naar gebruiksvriendelijke oplossingen;

* samen met de korpsleiding werken aan het optimaliseren van de informaticatoepassingen; 

* sociaal vaardig zijn en ondersteunen van de personeelsleden in het korps met betrekking tot gebruik van software; 

* de nodige contacten leggen met externe partners;

* spreken op het niveau van de gesprekspartner en een inlevingsvermogen hebben; 

* over een empathisch ingesteldheid beschikken; 

* zich kunnen aanpassen aan de functioneringsomgeving van de gesprekspartner en in zijn communicatie aan het niveau van de gesprekspartner. 

Organisatievaardigheden:

* doet voorstellen om het informaticapark en de toepassingen zo optimaal mogelijk te organiseren naar de korpsleiding;

* gaat op discrete wijze om met vertrouwelijke informatie; 

* het voorkomen en gedrag is aangepast aan de functie. 
 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Cuvelier
Voornaam
Jeroen
Functie
systeembeheerder
E-mail
jeroen.cuvelier@police.belgium.eu
Telefoon
052257101
Korps/directie/dienst
PZ Hamme-Waasmunster