Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent IT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5007 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5909 - CARMA
Werkplaats
Europalaan Europalaan 27
3600 Genk
Provincie
Limburg
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs korte type, richting toegepaste informatica of een ander IT – gelijkwaardig diploma, of gelijkwaardig door ervaring

Vereiste ervaring

een ervaring in IT is een meerwaarde

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone CARMA is een dynamische en erg diverse politiezone. Ze spreidt zich uit over het centrum en het oosten van de provincie Limburg en strekt zich uit over een oppervlakte van 515,5 km2 met 177.274 inwoners. De zone CARMA is de grootste zone van de provincie Limburg. Ze werd gevormd door de fusie van de voormalige politiezones MidLim en Noordoost Limburg. Met deze schaalvergroting werd gezorgd voor een geïntegreerde aanpak van heel wat veiligheidsaspecten en een uitbreiding van de expertise. De grootste zone van Limburg is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en voortdurend vol uitdagingen.

Functiebeschrijving

Je bent mede verantwoordelijk voor de geautomatiseerde systemen van de lokale en Federale politie en bent  in die hoedanigheid o.m. belast met :

 • de verdere implementatie van ISLP (integrated system for the local police)-toepassingen en systeembeheer,
 • de verdere ontwikkeling van software op maat en het onderhoud van de databases,
 • de ondersteuning en opleiding van de gebruikers voor ISLP-toepassingen,
 • het rapporteren van de resultaten van diverse databanken van de politiezone,
 • het onderhoud van de tabellen ISLP,
 • het onderhoud en vervangen van hardware,
 • de installatie van software,
 • het aankoopadvies inzake informatica,
 • de ondersteuning van stand-alone toepassingen,
 • de opleiding en bijstaan van het personeel met het gebruik van ISLP en stand-alone toepassingen,
 • het onderhouden van contacten met de ICT-verantwoordelijke en het opvolgen van de ontwikkelingen op federaal niveau,
 • het beheren van tickets in het Incidentenbeheersysteem
Gewenst profiel
 • grondige kennis hebben van het ISLP-systeem of bereid zijn hiervoor de nodige opleidingen te volgen,
 • grondige kennis hebben van netwerken, besturingssystemen, relationele databanken, internettoepassingen…
 • gebruik kunnen maken van de voorziene bureautica- en informaticatoepassingen,
 • kennis hebben van de korpsstructuur,
 • over een groot probleemoplossend vermogen beschikken,
 • bereid zijn tot het presteren van onregelmatige uren en bereid zijn te werken in een permanentiesysteem,
 • beschikken over vlotte communicatievaardigheden
 • bekwaam zijn om collega’s te informeren en bij te scholen op het vlak van de politionele informatica toepassingen,
 • discreet, betrouwbaar en loyaal zijn,
 • kunnen werken met respect voor termijnen,
 • zelfstandig en in team kunnen werken,
 • rekenschap kunnen afleggen en dit ook voor een groep verantwoordelijke op gevatte en gestructureerde wijze kunnen toelichten,
 • initiatief nemen en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen,
 • bereid zijn om zich permanent bij te scholen in het domein van de informatica
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan de selectieprocedure bestaan uit: een schriftelijke proef gevolgd door een selectiegesprek.

Als je slaagt voor de screening voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Kerkhofs
Voornaam
Hanne
Functie
personeelsadviseur
E-mail
PZ.CARMA.HRM@police.belgium.eu
Telefoon
089 39 11 28
Korps/directie/dienst
PZ CARMA