Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent ICT - Technisch systeembeheer - Niveau B

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5002 N 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5910 - Getevallei
Werkplaats
Gilainstraat 109
3300 Tienen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Houder zijn van een diploma bachelor ICT of gelijkwaardig.
Gevorderde kennis in het gebruik van een PC en de bureauticasoftware ‘Office ‘ (Word, Excel, PowerPoint).
Bezit van rijbewijs B is vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Getevallei - Gilainstraat 109, 3300 Tienen

Functiebeschrijving

Verlenen van technische ondersteuning aan de personeelsleden van de politiezone.
Bepalen van toegangsrechten van de gebruikers voor de verschillende toepassingen binnen de politiezone.
In samenwerking met DRI de problemen betreffende het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur behandelen.
Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de operationeel telematica-infrastructuur.
Beheren van de verschillende servers, zowel politioneel als administratief en instaan voor hete nemen van de vereiste back-ups en beheren van de telefooncentrale.
opvolgen van de technische aspecten van de ASTRID communicatieapparatuur.
Installeren en beheren van hard- en software en beheren van licenties.
Verzekeren van technische bijstand en opleiding van gebruikers.
Meewerken in de aankoopdossiers m.b.t. informatica.
Beheren, op technisch vlak, van de website en de SharePoint-site van de politiezone.
Ondersteunen van het diensthoofd PLIF met betrekking tot alle aspecten van het technisch systeembeheer.
Beschikken over grondige kennis van de vigerende wetgeving, reglementering en procedures inzake ICT..

Gewenst profiel

Getuigen van vakkundigheid.
Kunnen samenwerken in teamverband.
Belang hechten aan interne en externe klantgerichtheid.
Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken.
Doel- en resultaatsgericht kunnen werken.
Kunnen coachen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De korpschef of de door hem aangewezen officier, voorzitter.
Een officier of lid van niveau A van een korps van de lokale politie, bijzitter.
Een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de bijzondere graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn, bijzitter.
Een secretaris.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informatie

Naam
CNT Peeters
Voornaam
Kris
Functie
ICT-consulent
E-mail
kris.peeters.1@police.belgium.eu
Telefoon
016/801 901
Korps/directie/dienst
PZ Getevallei