Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent ICT directie Luchtsteun

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5029 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6228 - Dafa (luchtsteun)
Werkplaats
Haachtsesteenweg 138
1820 Melsbroek
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Een diploma en/of doorgedreven competenties in ICT zijn noodzakelijk.

Vereiste ervaring

Expérience dans le domaine de l’ICT est requise/Ervaring op het gebied van ICT is vereist

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie Luchtsteun (DAFA) maakt onderdeel uit van de Algemene directie van de bestuurlijke politie. De Luchtsteun is een gespecialiseerde politiedienst die de Federale en Lokale Politie bijstaat vanuit de lucht om een betere en efficiëntere politiezorg te verzorgen. De luchtmiddelen worden ingezet enerzijds voor het verzamelen van (politionele) informatie en anderzijds als interventie-middel (bijvoorbeeld waterdropping). De Luchtsteun moet gezien worden als het extra paar ogen vanuit de lucht dat mee helpt in het welslagen van een specifieke politieopdracht. DAFA, ook wel gekend onder de roepnaam RAGO verleent ook steun aan de Natie (bvb bosbrandbestrijdingen,…). Sinds enkele jaren maakt de Luchtsteun ook gebruik van drones in het kader van openbare orde, gerechtelijke vaststellingen en zoekingen naar personen met gebruik van dag-, en infrarood camera’s.

Als consulent ICT zorg je voor een optimaal beheer van alle informaticagerelateerde materies opdat de directie haar kerntaken naar behoren kan uitvoeren. Via het hanteren van alle beheerstools zorg je voor het efficiënt aansturen van de ICT-processen en -instrumenten.
 

Functiebeschrijving

Als consulent ICT sta je in om, volgens de geldende procedures, volgende taken uit te voeren met het oog op een optimaal beheer van de informatica:

 • beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden op vlak van ICT (bijvoorbeeld: nieuw materiaal, installatie van materiaal, …)
 • opvolgen van ICT inventaris en het opstellen van een jaarlijks ICT-plan
 • deelnemen aan opleidingen en/of bijscholingen met betrekking tot ICT
 • interne opleidingen voorzien met betrekking tot alles rond ICT
 • opvolgen van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen de politie

Als ICT deskundige voer je analyses uit en formuleer je adviezen aan het management en alle partners. Dit moet de leidinggevenden in staat stellen om de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Concreet gaat het om bijvoorbeeld volgende taken:

 • analyseren van dossiers of situaties vanuit technisch of wetgevend kader, proactief identificeren van obstakels en voorstellen van mogelijke, realistische oplossingen
 • ondersteuning leveren aan de directeur/diensthoofd met betrekking tot informatica
 • voorbereiden van antwoorden op vragen aangaande ICT
 • deelnemen aan werkgroep(en) om de werkprocedures van de dienst te informatiseren en verbeteren conform de richtlijnen van de dienst
 • onderzoeken en uitbouwen van een digitaal archief volgens de heersende richtlijnen en met de nodige veiligheidsgaranties
 • verzamelen van goede praktijken met betrekking tot ICT en vertalen naar de eigen directie
 • onderzoeken van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de nodige veiligheidsgaranties te kunnen bieden (bijvoorbeeld: GDPR)

Als ICT dossierbeheerder stel je dossiers op en analyseer of controleer je lopende dossiers volgens de geldende regelgeving en procedures opdat dossiers correct afgewerkt worden. Concreet wil dit zeggen dat je in staat bent om:

 • projectmatig te werk te gaan volgens de richtlijnen binnen de dienst
 • de kernelementen van een dossier vast te stellen, te analyseren en te structuren zodat de leidinggevenden hieraan het gepaste gevolg kan geven
 • voorstellen tot alternatieven en/of vervolgbehandelingen te formuleren op technisch vlak
 • zelfstandig een dossier op te starten op vraag van je leidinggevenden

Als ICT contactpersoon sta je in voor het beantwoorden van informaticagerelateerde vragen van zowel interne als externe klanten. Je bent op de hoogte van de laatste wijzigingen in het ICT-beleid door nauw contact en samenwerking met de gespecialiseerde diensten. Je onderhoudt hiervoor een netwerk waarop je beroep kan doen voor meer specifieke vragen. Concreet gaat het om volgende taken:

 • deelnemen aan interne en/of externe vergaderingen betreffende ICT-activiteiten (bijvoorbeeld: netwerk ICT)
 • telefonisch, mondeling en schriftelijk beantwoorden van vragen van personeelsleden en/of partners

Als ICT informatie-beheerder lever je alle nodige informatie aan met betrekking tot informaticagerelateerde gegevens. Concreet:

 • je raadpleegt de juiste databanken en informatiebronnen, en kan hieruit de nodige conclusies trekken
 • je zorgt voor het vatten van alle relevante gegevens in de juiste databanken en -systemen
 • je zorgt voor het aanleveren van de gegevens om iedereen in staat te stellen zijn/haar functie correct en zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren

Als administratieve ICT kracht sta je tevens in voor volgende taken:

 • opstellen van verslagen van vergaderingen, teksten, dienstnota's en/of presentaties
 • opzoeken, beheren en archiveren van documentatie
Gewenst profiel

Kennis:

 • kennis van de politieorganisatie
 • kennis van de andere taal is een pluspunt
 • grondige kennis van MS-Windows en Office 365 toepassingen
 • grondige kennis van de courante databanken (opzetten, consulteren en extraheren)
 • kennis van de courante ICT-processen in een organisatie
 • kennis met betrekking tot het beveiligen van informatie 
 • kennis met betrekking tot het programmeren is een pluspunt

Vaardigheden:

 • informatie en gegevens uit verschillende bronnen correct kunnen integreren en interpreteren
 • goede rapporteringsvaardigheden bezitten
 • communicatief en probleemoplossend ingesteld zijn
 • mulitfunctioneel en polyvalent ingesteld zijn
 • systematisch, nauwkeurig en stipt kunnen werken
 • goede organisatorische vaardigheden bezitten
 • complexe materies op een begrijpelijke manier mondeling en schriftelijk kunnen toelichten

Verwacht gedrag:

 • gemotiveerd en een sterke inzet, ook bij tegenslagen
 • leergierig zijn en zichzelf willen ontwikkelen
 • samenwerken hoog in het vaandel dragen
 • teamplayer en dialogeren met collega's met het oog op het beste resultaat
 • klantgericht en respectvol optreden
 • integer zijn
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervinsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Sels
Voornaam
Maartje
Functie
chef de service GRH et gestion
E-mail
dga.dafa.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/753 03 06
Korps/directie/dienst
Direction de l'appui aérien (DAFA)