Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Consulent ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5030 T 19 25
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Georges Marlowsquare 3
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

Een vorming in informatica genoten hebben (Bachelor /graduaat – niveau 2+)

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Functiebeschrijving

-   De samenhang verzekeren tussen de Politiezone en de Directie van operationele Telematica.
-   Partner van DRI op het niveau van de politiezone voor alle problemen  die vallen binnen het toepassingsgebied van het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur.
-   Toezien op het behoud in de zone van de telematica-standaarden voorgeschreven door DGR/DRI.
-   Installatie/herinstallatie, upgraden hardware & software, en configureren van de werkposten.
-   Installatie/herinstallatie en configureren van de printers.
-   Beheer en onderhoud van de operationele telematica-infrastructuur : (Omzendbrief PLP 5bis)
-   Het behoud verzekeren van de telematicastandaarden, beheer van de technische pannes,
-   Onderhoud van de servers, beheer van de licenties,
-   Behoud van de eenvormigheid van de configuratie ISLP ;
-   De updates van het ISLP-systeem en andere federale toepassingen verzekeren;
-   De veiligheid van de systemen en netwerken verzekeren in coordinatie met de externe interveniënten.
-   Beheer van de plannen van lokale IP-adressering binnen de grenzen van de plannen en de adresseringspolitiek bepaald door DGR/DRI.
-   Beheer van de LAN-netwerken.
-   Beheer van de WAN-netwerken met uitzondering van  Hilde.
-   Beheer van de lokale telematica-infrastructuur (met uitzondering van de operationele infrastructuren).
-   De bewaarstrategie van de gegevens bepalen (Systeembackup en gegevensbackup).
-   Technische bijstand en vormingen van de gebruikers.
-   Bijstand en steun aan de functioneel beheerder rekening houdend met de omzendbrieven en richtlijnen inzake het verkeer van gerechtelijke informatie.
-   Het onderhoud van de server en informaticawerkposten verzekeren.
-   De technische pannes beheren.
-   Voor de updates van de systemen zorgen.
-   Deelnemen aan de analyse van de noden wat betreft informaticamateriaal.
-   Zorgen voor de installatie van materiaal..
-   De licenties beheren.
-   Zorgen voor de bescherming van de systeemgegevens.
-   Zorgen voor het beheer van de systemen: telefonie, electronische archiveroing; alarmen en camera’s.
-   Zorgen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening.
-   Uitwerken van voorstellen voor de evolutie en/of verbetering van systemen.
-   De gebruikers van het systeem beheren :

 • Aanmaken van gebruikers;
 • Definiëren en beheren van toegangsrechten op het niveau van het systeem;
 • Beheer van de wachtwoorden en de toegangsveiligheid van het systeel;

-   Deelnemen aan de analyse van de behoeften wat betreft informaticamateriaal / ICT;
-   Verantwoordelijke van het onderhoud van het informaticamateriaal / ICT.
-   Verantwoordelijke voor de inventaris van informatica- en ICT-middelen.
-   Verantwoordelijke voor de procedures van de markt voor de aankoop van ICT-materiaal.
-   Beschikbaar om deel te nemen aan een wachtrol contacteerbaar/oproepbaar 24u/24u interzonaal.

Gewenst profiel
 • Kennis hebben op het niveau van exploitatiesystemen gericht op servers: Linux, Windows Server 2012-2016.
 • Kennis hebben van de virtualisatie-omgeving onder Proxmox, VMware Vsphere / VM Ware Horizon, VirtualBox.
 • Kennis hebben van de Backuptechnologieën (VEEAM).
 • Kennis hebben van de producten Microsoft OS . (Windows 7- Windows 10 – Windows Server), Bureautica Suite (Office 365;…); APPs.
 • Kennis hebben van de programmatietalen PHP, Javascript, SQL, shell, dos & Powershell.
 • Kennis hebben van de frameworks Laravel, Vue.js, Mysql/MariaDB.
 • Kennis hebben van de algoritmelogica.
 • Basiskennis hebben ven het beheer van firewall en veiligheidsregels.
 • Kennis hebben op het niveau van netwerken ((LAN-WAN-WLAN).
 • Kennis hebben van de groepen van de veiligheidspolitiek Windows (GPO).
 • Kennis hebben van de nieuwe technologieën van het web: Cloud; Secure; Sociale Netwerken; (Sharepoint, Yammer, Teams).
 • Beschikken over een basiskennis technisch Engels.
 • Over de capaciteit beschikken om problemen te analyseren en te beheren.
 • Een klantgerichte aanpak tonen.
 • Op de hoogte blijven over de technologische evolutie binnen zijn domein.
 • De informaticatools die ter beschikking worden gegeven correct beheersen.
 • Zich engageren om opleidingen, georganiseerd door DGR/DRI ten gunste van de technische beheerders en al die door de Directie als nuttig worden beschouwd, te volgen.

  Beroepsmatig :

 • Beschikken over professionele ervaring ;
 • Kennis van ISLP is een plus ;
 • Kennis over de organisatie en de werking van de Zone is een plus.

  Op persoonlijk vlak :

 • Een teamgeest hebben binnen een positieve ingesteldheid;
 • Organisatorische en communicatieve vaardigheden hebben ;
 • Stressbestendig zijn;
 • Beschikbaarheid, flexibiliteit tonen,
 • Bereid zijn om de specifieke inspanningen te doen met betrekking tot het activiteitengebied;
 • Een klantgerichte aanpak tonen;
 • Op de hoogte blijven over de technologische evolutie binnen zijn domein;
 • Nauwgezet, georganiseerd en methodisch zijn ;
 • Discreet en loyaal zijn ;
 • Kunnen werken op een autonome manier en initiatief kunnen nemen ;
 • Verantwoordelijkheidszin hebben ;
 • Tonen polyvalent te zijn ;
 • Initiatief, loyaliteit en beroepsgeweten tonen ;
 • In staat zijn om de regels van een strikte vertrouwelijkheid te respecteren ;
 • Uitgerust zijn met een samenvattingszin.
 • Interne- en externe samenwerkingsgeest.
 • In staat zijn om meerdere dossiers tegelijkertijd te beheren ;
 • Beschikken over organisatie- en communicatievaardigheden ;
 • Een correcte, zowel mondelinge als schriftelijke, uitrdukking hebben.
 • Houder zijn van een rijbewijs van minimum categorie B;
 • Over een wagen beschikken is een troef.
 • Beschikbaar om deel te nemen aan een wachtrol contacteerbaar / oproepbaar 24u/24u
 • tweetalig zijn NL/F.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. Deze vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • 50% maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
 • 70% of meer: geschikt.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VANHOLLEBEKE
Voornaam
Stéphane
Functie
Directeur DAP
E-mail
Stephane.vanhollebeke@police.belgium.eu
Telefoon
02/563.95.80
Korps/directie/dienst
PZ 5342 Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem