Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent functioneel beheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5036 N 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5363 - Noorderkempen
Werkplaats
Vrijheid 13-17
2320 Hoogstraten
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Noorderkempen omvat de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas. De plaats van tewerkstelling is het hoofdcommissariaat te Hoogstraten (Vrijheid 13-17)

Functiebeschrijving

1. Kerntaken

Uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Organisatie van het beheer van de gerechtelijke en bestuurlijke politionele informatie: de kwaliteitscontrole, de volledigheid en de continuïteit van overdracht van de politionele gegevens naar de ANG.

Organisatie van de lokale configuratie van het ISLP-netwerk.

Instaan voor de duidelijkheid en de correcte uitvoering van de visie, opdrachten en richtlijnen binnen het LIK.

Leiding geven aan de medewerkers die deel uitmaken van het LIK.

2. Hoofdopdrachten

(niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)

2.1. Als “coördinator lokaal informatiekruispunt” instaan voor de goede werking van het LIK:

Instaan voor de duidelijkheid en de correcte uitvoering van de korpsvisie, opdrachten en richtlijnen binnen de afdeling;

In zijn/haar hoedanigheid van evaluator de nodige plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren;

Communiceren van richtlijnen via het opstellen van briefings en/of werkfiches en de correcte toepassing ervan vertalen naar de resp. medewerkers;

Leiding over projecten en zonale actieplannen;

De door de afdelingsverantwoordelijke verstrekte opdrachten uitvoeren;

Signaleren van knelpunten aan de afdelingsverantwoordelijke en deze oplossingsgericht adviseren.

2.2. Als “Functioneel beheerder” instaan voor:

De korpsbrede implementatie en opvolging van richtlijnen voorzien in MFO-3 inzake functioneel beheer;

Het uitvoeren van gespecialiseerde opzoekingen in de ANG en de externe gegevensbanken (o.a. door het gebruik van Questis en Dawa), met het oog op een betere kwaliteit van de informatie en/of beeldvorming;

Het verzekeren van de lokale configuratie ISLP;

Het uitvoeren van gespecialiseerde opzoekingen in de lokale databank ISLP (o.a. door het gebruik van query’s);

De contacten met het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), de directie van de nationale gegevensbank (CGO) en andere partners.

Gewenst profiel

1. Kennis

Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;

Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, …);

Kennis van de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg en de grondbeginselen van de (visietekst) excellente politiezorg, alsook de toepassing hiervan in de praktijk;

Grondige kennis van relevante wetgeving m.b.t. het politiewezen, zowel operationeel als beleidsmatig;

Grondige praktische en theoretische kennis van het gerechtelijk en bestuurlijk werk en de informatiestromen (MFO 3);

Kennis van courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, …);

Kennis van de gemeentelijke politiereglementen en administratieve sancties.

2. Vaardigheden

Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen en toepassen;

Aansturen van medewerkers, motiveren en enthousiasmeren;

Resultaatgerichtheid;

Over het nodige gezag beschikken, besluitvaardigheid en assertiviteit;

Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid;

Kan feedback geven en rekenschap afleggen;

Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

3. Attitude

Doordrongen zijn van een dienstverlenende houding;

Doordrongen zijn van het belang van de voorbeeldfunctie;

Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie;

Discreet, loyaal, integer en objectief;

Zin voor verantwoordelijkheid;

Respect voor het beroepsgeheim;

Stressbestendig, beschikbaar en flexibel.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

1) Selectie op basis van CV en motivatiebrief

2) schriftelijke proef

3) mondelinge proef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Fietsvergoeding

Informatie

Naam
Dellafaille
Voornaam
Els
Functie
Diensthoofd Lokaal Informatiekruispunt
E-mail
pz.noorderkempen@police.belgium.eu
Telefoon
03/340.88.00
Korps/directie/dienst
PZ Noorderkempen