Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent - Dienst Loopbaanbeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5004 N 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7648 - Drp - P - Mi - Geintegreerde Steun
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel :
- verzekert de morfologie van de federale politie
- verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie
- verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie
- voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie.
- verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
- verzekert de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de personeelsleden van de lokale politie
- garandeert de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

De dienst Loopbaanbeheer is, binnen de structuur van de federale politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de geïntegreerde politie, alsook voor het dagelijks beheer van de operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de federale politie.

Binnen deze dienst is de sectie geïntegreerde politieopdrachten belast met enerzijds de organisatie van de mobiliteit en alle affectaties binnen de geïntegreerde politie (detacheringen, GPI 73…) en anderzijds met alle ondersteunde opdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie met betrekking tot het personeelsbeheer (uitreiking van eretekens, abonnementen openbaar vervoer, beheer van de algemene reserve…)

Functiebeschrijving

Onder leiding van de bureauchef, zorgen voor de uitvoering van alle opdrachten die worden toevertrouwd binnen de materies van het bureau (eervolle onderscheidingen, exploitatie van gegevens, enz).

Gewenst profiel

Als gegevensbeheerder: gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Gegevens ophalen uit de databank van het personeel
- Analyseren en verwerken van vragen in verband met vergelijkende gegevens
- Aan de verantwoordelijke van de cel numerieke tabellen bezorgen over de loopbaanincidenten op basis van de ontvangen verzoeken/vragen
- Verslagen schrijven op basis van de analyse van de verzamelde data.

Als dossierbeheerder: dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat er een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Data verzamelen die de toekenning van eervolle onderscheidingen aan alle leden van de geïntegreerde politie op twee niveaus mogelijk maakt
- Dossiers opstellen voor eervolle onderscheidingen voor de personeelsleden van de federale politie

Als contactpersoon: antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Reserve : 24 maand

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Bondue
Voornaam
Dirk
Functie
CP
E-mail
dirk.bondue@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427011
Korps/directie/dienst
DPPI