Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B1D) - Communicatieconsulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5004 N 21 06
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5351 - Minos
Werkplaats
Drabstraat 174
2640 Mortsel
Provincie
Antwerpen
Contracttype
Een vervangingscontract
Niveau
Communicatieconsulent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten
 • In het bijzonder en minstens een diploma of getuigschrift van een bachelor in de richting van communicatie

 

 • Vlot gebruik van de softwarepakketten ontwikkeld door de politiediensten
 • De verschillende materiële middelen, eigen aan de dienst, kunnen gebruiken
 • Algemene kennis van managementstechnieken
 • Kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen
 • Kennis van alles aspecten van excellente politiezorg
 • Kennis van vergadertechnieken
Voorstelling korps/directie/dienst

De lokale politiezone Minos bevat het grondgebied Mortsel, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek en Boechout. Wij zijn een middelgrote zone met een personeelsbestand van een 180-tal personeelsleden. De communicatieconsulent rapporteert aan de adviseur beleidsondersteuning.

Functiebeschrijving

 

 • U ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een eigen intranet met als doel : één centraal platform hebben waar medewerkers informatie kunnen opzoeken, bevorderen van interne communicatie en doorgeven van kennis, verhogen betrokkenheid van medewerkers die in een ploegensysteem werken, samenwerking bevorderen, ...;
 • Beheert de opmaak en de inhoud van de documenten op het intranet.
 • Beheer en toezicht op het conceptueel/communicatief aspect van het intranet
 • Externe en interne communicatie – beleidsondersteuning 
 • U ontwikkelt en implementeert een communicatiebeleid en -strategie in samenwerking met het bestuur en het managementteam;
 • I.s.m. de perswoordvoerders bouw je een actief persbeleid uit;
 • U staat in voor de implementatie en opvolging van sociale media zoals Facebook, Twitter, webapplicaties ... en werkt richtlijnen en afspraken uit omtrent het gebruik ervan;
 • U vernieuwt, beheert en actualiseert permanent de website met als doel de burger, sollicitant, partners, ... te informeren over het beleid en de dienstverlening via elektronische weg;
 • U publiceert artikels via de gemeentelijke informatiekanalen en andere publicaties;
 • U maakt folders op en organiseert voorlichtingscampagnes voor politie en preventie, in samenwerking met politie- en gemeentelijke diensten;
 • U brengt initiatieven aan en werkt ze uit met het oog op de uitwerking van een aantrekkelijk en hedendaags (aan)wervingsbeleid;
 • U ontwikkelt een huisstijl in alle schriftelijke communicatie (briefwisseling, folders, website, publicaties, affiches, presentaties, jaarverslagen, beleidsplannen, ...) en waakt over de toepassing ervan;
 • U neemt andere communicatie-gerelateerde opdrachten op (drukwerk, fotomateriaal,…);
 • U werkt onder de leiding van de korpschef
 • U rapporteert structureel en pro-actief aan de korpschef
 • U voedt de communicatieschermen
 • Medebeheer agenda en mailbox van korpschef
 • Verslaggeving managementteam
Gewenst profiel
 • Dynamisch en creatief zijn
 • Over een goede integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
 • Over het nodige gezag beschikken
 • Duidelijkheid, transparantie
 • Hoge frustratietolerantie en assertiviteit
 • Stressbestendig zijn
 • Openstaan voor de problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid
 • Aanpassingsbereid zijn
Selectiemodaliteiten in de eenheid

•Cognitieve vaardigheidsproef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig. Hieraan wordt tevens een psychologische proef gekoppeld. 

•Selectie-interview(bij Lokale Politie Minos): In het selectie-interview peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties. Afhankelijk van het aantal kandidaten kan er voorafgaand nog een schriftelijke proef georganiseerd worden. 

Bij kandidaatstelling dient het inschrijvingsformulier zowel aan de politiezone als aan de Federale Politie overgemaakt te worden.

Dit kan via:

Via e-mail: personeelsdienst@politieminos.be
Via post: Drabstraat 174, 2640 Mortsel

Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Via post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €29255.76 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Mogelijkheid tot thuiswerk
ICT-devices ter beschikking
Mogelijkheid tot meenemen van anciënniteit uit eerdere relevante werkervaringen

Informatie

Naam
Claus
Voornaam
Nina
Functie
Adviseur
E-mail
nina.claus@politieminos.be
Telefoon
034519802
Korps/directie/dienst
Dienst beleidsondersteuning