Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Arbeider (DD1) - CALog D - Polyvalent arbeider - Cel Infrastructuur - Dienst Materiële Middelen - Departement Middelenbeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 7014 T 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Niveau
Arbeider (DD1)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

NIHIL

Specifieke diplomavereisten
 • een goede technische en praktische kennis hebben van het onderhoud van gebouwen;
 • het vermogen hebben om zich aan te passen aan situaties;
 • een goede fysieke conditie hebben;
 • zelfstandig zijn;
 • voldoen aan het generieke profiel van Medewerker;
 • voldoen aan de taalvereisten ivm kennis van de tweede landstaal;
 •  over een geldig rijbewijs B beschikken.
Vereiste ervaring

NEANT

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De cel Infrastructuur maakt deel uit van de dienst Materiële middelen van het Departement Middelenbeheer. Deze cel is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onroerende goederen van de politiezone die zij als eigenaar of huurder in gebruik heeft.

Functiebeschrijving
 • Verzekert het basisonderhoud buiten de gebouwen van de zone (onderhoud van de omgeving, afbakening, kleine herstellingen, enz.);
 • Verzekert het regelmatige onderhoud (binnen & buiten) van de dienstvoertuigen van de zone;
 • Staat, op basis van de richtlijnen van het diensthoofd, zo nodig, de andere leden van de Dienst Materiële middelen bij. In dit kader kan van het personeelslid worden verlangd dat hij/zij de volgende taken uitvoert:

o Beheer van de voorraden en verzoeken tot logistieke ondersteuning;

o klein onderhoud in de gebouwen van de zone (schilderwerken, sloten, kleine verhuizingen, enz.);

o archivering en kleine administratie;

o hulp bij het beheer van de leveringen (ontvangst en verdeling in de verschillende vestigingen);

o hulp bij contacten met leveranciers;

o rijden van voertuigen van en naar garages / monteurs en de autokeuring.

 • Kan, bij wijze van uitzondering, gevraagd worden om prestaties te leveren buiten de kantooruren.

Gewenst profiel
 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • zich inzetten voor de verbetering van de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de zonale infrastructuren ;
 • de waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • strikt zijn (naleving van de wetten) en methodisch (naleving van de termijnen);
 • blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit voor de dienst;                         
 • polyvalent zijn rekening houdende met de diversiteit van de materie die voortvloeit uit zijn/haar bevoegdheidsgebied;
 • blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid te tonen;
 • voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • in staat zijn om initiatief te nemen en tegelijkertijd bereid zijn om verantwoording af te leggen;
 • een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer creëren en bevorderen;
 • bereid zijn de uitvoering van zijn/haar taken te verbeteren door kritisch te kijken naar zijn/haar eigen functioneren, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen en door voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven;
 • bereid zijn de voor de uitoefening van de functie de noodzakelijke opleidingen te volgen;
 • in team kunnen werken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke test PolFed + interview.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal DD1 (minimum €20902.46 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informatie

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Conseiller - Chef du Service Ressources Humaines
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Département Gestion des Moyens