Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - CALog C – Departement Middelenbeheer (DGMB) – Dienst Materiële Middelen - Servicedesk

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6037 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Tervurenlaan 142-144
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Departement “Middelenbeheer” is één van de 8 departementen in de politiezone en één van de 4 transversale departementen.

Het Departement is uit de Dienst Human Resources, de Dienst Financiële Middelen, de Dienst Materiële Middelen en de Dienst Telematica samengesteld.

De Servicedesk maakt deel uit van de Dienst Materiële Middelen. De Dienst Materiële Middelen is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur en alle middelen die ter beschikking worden gesteld van het personeel, met uitzondering van telematica. Binnen deze dienst is de Servicedesk het enige aanspreekpunt voor de verdeling en de teruggave van het materieel.

Functiebeschrijving

Onder het gezag van het Diensthoofd en de leiding van de Directeur van het Departement :

 • de kledijmassa (basisuitrusting) en de individuele bestelbonnen van de personeelsleden beheren;
 • specifieke functionele uitrusting (GBOR, fietser, hondengeleider, motorrijder, arbeider, monitor, wapenbeheerder,…) beheren;
 • de verdeling en de teruggave van het materieel centraliseren (enige aanspreekpunt);
 • de verbruiksgoederen beheren (bestelling, opvolging, verdeling, leveringen…);
 • de stock beheren (ontvangst, opslag, levering);
 • bepaalde dossiers of specifieke projecten (verhuizingen,…) behandelen, alleen, of ter ondersteuning van andere leden van de cel;
 • de inventarissen opvolgen en uitvoeren;
 • de behoefte aan apparatuur voor de volgende jaren evalueren in samenwerking met de verschillende departementsdirecteurs en in het kader van een meerjarig investeringsplan;
 • het klassement en de administratie met betrekking tot zijn/haar competentiegebied (coderen, scannen, archiveren,…) verzekeren;
 • voertuigen van en naar de garages en de keuring rijden;
 • regelmatig verslag uitbrengen aan zijn/haar diensthoofd;
 • analyseren en voorstellen aan zijn/haar hiërarchie formuleren in het kader van zijn competentiegebied ;
 • contacten onderhouden met interne en externe partners en de leveranciers;
 • de interne diensten bijstaan in de analyse van de offertes en de goedkeuring van de voorgestelde producten in het kader van de overheidsopdrachten;
 • opzoekingen en analyses uitvoeren met het oog op het oplossen van de problematiek waar hij/zij mee geconfronteerd wordt;
 • volgens een beurtrol of ter vervanging deelnemen aan de koerierdienst (verdeling van IN-pakketten en IN/EXT-post,...);
 • Een sporadische versterking leveren bij niet-gespecialiseerde taken van de Cel Infrastructuur;
 • deelnemen aan de logistieke ondersteuning van de personeelsleden tijdens belangrijke evenementen; 
 • kan gevraagd worden om, sporadisch, de rol van chauffeur te vervullen.

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs van categorie B en bereid zijn om voertuigen van het type "bestelwagen" te besturen.

Administratief uurrooster ;

Kan gevraagd worden, in functie van de dienstbehoeften en bij wijze van uitzondering, om onregelmatige prestaties te verrichten.

Gewenst profiel

Kennis en competenties:

 • Een goede kennis hebben van de organisatie van de politiezone;
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementeringen, normen en richtlijnen met betrekking tot zijn/haar competentiegebied;
 • De technische (telematica) middelen en software kunnen gebruiken die ter beschikking staat voor de uitoefening van zijn/haar functies en, in het bijzonder, de software Microsoft Office ;
 • In staat zijn om theoretische kennis in de praktijk om te zetten;
 • Blijk geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie, informatieonderzoek om te kunnen deelnemen aan het ontwerp, de evaluatie van de projecten en het zoeken naar oplossingen binnen zijn/haar competentiegebied;
 • Bereid zijn zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementeringen, normen en richtlijnen met betrekking tot zijn/haar competentiegebied;
 • Beschikken over redactionele vaardigheden om complete, duidelijke, nauwkeurige en verstaanbare dossiers te kunnen opstellen ;
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden;
 • Begaan zijn met het welzijn van zijn/haar collega’s en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden terzake ;
 • Beantwoorden aan het generieke profiel van Consulent / Medewerker ;
 • Voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

Niet van toepassing

Vaardigheden :

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de Gemeenschapsgerichte Politiefunctie (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Er op uit zijn zich in te zetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit te verbeteren binnen de zonale infrastructuur ;
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Communicatieve vaardigheden hebben, zowel intern als extern;
 • Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelingsvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;                                                        
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 • Polyvalent zijn rekening houdende met de diverse materies die voortvloeien uit zijn competentiegebied;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 • Voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan gevolgde opleidingen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden;
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren;
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie;
 • Gemakkelijk contact maken met het personeel, de andere directies en diensten;
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid ;
 • In staat zijn om prioriteiten te stellen;
 • In staat zijn om een teamgeest en samenwerking met andere medewerkers van de verschillende diensten, andere directies en mensen extern aan de zone te ontwikkelen, rekening houdend met de te bereiken doelstellingen;
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke testen Federale Politie

Selectiecommissie : later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €24850.51 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Helpens
Voornaam
Emmanuel
Functie
Directeur van het Departement
E-mail
emmanuel.helpens@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.33
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer