Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - CALOG A - Adviseur - Interne controle

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4041 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Specifieke diplomavereisten

Een Master in de rechten is vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politiezone "ZUID" (Anderlecht-Sint-Gilis-Vorst)

Functiebeschrijving

- werkt actief mee aan de goede uitvoering van de dienst volgens de richtlijnen uitgewerkt door de Directeur
- legt regelmatig rekenschap af bij de Directeur
- de disciplinaire dossiers behandelen die door de dienst Interne Controle beheerd worden
- de directie van de dienst Interne Controle bijstaan door het verzamelen en verschaffen van juridische raadgevingen
- de juridische documentatie beheren
- de disciplinaire dossiers superviseren op gebied van de procedure

 

Gewenst profiel

- in staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen in zijn domein
-   een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de ander directies en diensten
-   beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
-   blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren gebeurtenissen
-   blijk geven van integriteit
-   blijk geven van discretie
-   beschikken over een open geest
-   zin hebben voor organisatie en het opnemen van verantwoordelijkheden
-   prioriteiten kunnen opsporen en vaststellen
-        in staat zijn om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen

- goede kennis van de organisatie van het politiekorps
-   over een goede praktische ervaring beschikken
-   bereid zijn zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen in verband met zijn functies
-   vormingen kunnen geven in verband met zaken die binnen zijn competentiedomein vallen
-   voldoende kennis hebben inzake informatica
-        kennis hebben van het wettelijke kader van het politiewezen (WPA, WGP), het statuut van de leden van de politiediensten en de tuchtwet

-        SELOR - art.9 §2 al.1 – voldoende kennis

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
EVENEPOEL
Voornaam
Patrick
Functie
Directeur Intern Beheer
E-mail
patrick.evenepoel@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.18
Korps/directie/dienst
Zone "Zuid"