Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - ASSISTENT – SECRETARIATEN

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6021 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Voorstelling korps/directie/dienst

De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.

De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Dagelijks verwelkomt de politiezone op haar territorium ook vele pendelaars en toeristen die genieten van de verschillende historische trekpleisters en die deelnemen aan de recreatieve en culturele evenementen en activiteiten. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.

Functiebeschrijving

Assistent bij een directie of een dienst van de politiezone.

De assistent voert administratieve taken uit onder rechtstreekse leiding van het diensthoofd of van de directie waarvan hij deel uitmaakt. Het betreft een voltijdse betrekking.

Naast de administratieve basistaken van een assistent (niveau C), zal hij/zij belast worden met :

  • Telefonische permanentie en beheer van de oproepen;

  • Beheer en invoeren van de inkomende en uitgaande briefwisseling en mails;

  • Beheer en overdracht van de informatie naar het personeel toe;

  • Planning en voorbereiding van de vergaderingen;

  • Nemen van nota's, afwerken en/of opstellen van verslagen (vergaderingen, plaatsbezoeken,…)

  • Klasseren en archiveren van documenten;

  • Beheer en planning van prestaties;

  • Beheer van de persoonlijke dossiers;

  • Beheer van aanvragen van bureaumateriaal.

Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Gewenst profiel

Op strikte wijze het vertrouwelijk karakter van de informatie bewaken;

Discretie, integriteit en loyauteit;

Dienstbaarheid, beschikbaarheid en flexibiliteit;

Vermogen om zowel in groepsverband als autonoom te werken;

Vermogen om systematisch en methodisch te werken;

Zin voor verantwoordelijkheid;

Geest van creativiteit, initiatief en dienstbaarheid, probleemoplossend gericht;

Interesse, basiskennis of bereid zijn opleidingen te volgen in het kader van het Welzijn van de medewerkers;

Instemmen om op regelmatige basisopleidingen te volgen die nuttig zijn voor de functie.

Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Specifieke vaardigheden

Goed mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen;

Actieve kennis van de andere landstaal;

Goede beheersing van de gangbare informaticatoepassingen (WORD, EXCEL,…);

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Dandoy
Voornaam
Arnaud
Functie
DIR HRM adj
E-mail
arnaud.dandoy@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 70 31
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene