Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent - Operator - Calltaker/Dispatcher CSD Oost-Vlaanderen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6044 N 21 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
8
Korps/directie/dienst
7494 - Csd Oost-Vlaanderen - Sicad - Cic
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
6 maanden (verlenging mogelijk)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen. 

Vereiste ervaring

Geen

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geintegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet- operationele domeinen.

 

Binnen het Communicatie- en Informatiecentrum van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, kortweg CIC OVL, komen alle noodoproepen naar het alarmnummer 101 toe.

In België zijn er elf CIC 's: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk centrum, dus ook het CIC OVL, is ingericht op het vervullen van twee grote taken: enerzijds de calltaking en anderzijds de ‘dispatching’. De calltaking behandelt in eerste lijn de noodoproepen, de dispatching stuurt de interventieploegen naar de noodsituatie.

Het CIC OVL staat in voor de operationele aansturing van 25 van de 27 Oost-Vlaamse politiezones, maar ook van de federale spoorweg- , scheepvaart- en wegpolitie.

 

Logo CSD

Functiebeschrijving

Een noodsituatie kan ons allemaal overkomen. Per jaar verwerkt de meldkamer 101 van het CIC Oost-Vlaanderen maar liefst honderdduizenden noodoproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoeken wij versterking.

Blijf dus nog even aan de lijn. De job is niet voor iedereen weggelegd, maar als calltaker/dispatcher maak jij echt het verschil, voor de burger (als calltaker) en voor de politiemedewerker op het terrein (als dispatcher).  Jouw kalmte aan de andere kant van de lijn kan levens redden.

Jij bent de eerste stap naar hulp. In een noodsituatie houd jij het hoofd koel en stel je aan de burger de juiste vragen. Als dispatcher stuur je politieploegen snel en met de juiste informatie naar een noodsituatie.

Je staat er niet alleen voor. In de meldkamer is er een leuke teamdynamiek tussen jonge enthousiaste krachten en ervaren rotten.

Werken in de meldkamer 101 is teamwork. 24/24 en 7/7 staan wij paraat. Na een shift van 12u verdien jij de nodige rust. Ook de bijhorende premies voor weekend- en nachtwerk zijn mooi meegenomen. De wisselende uren gaan goed samen met een privé- en gezinsleven.

Calltaker/dispatcher, het is echt een stiel apart. Bij ons krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig problemen aan te pakken. Je daagt jezelf en collega's uit om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Functiebeschrijving:

Onthaal personeel
Burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.
Conform de vastgelegde procedures en richtlijnen beantwoorden van oproepen en de informatie via gestructureerde bevraging
concretiseren. Kennis nemen van de gevraagde politie-interventies en deze correct, volledig en snel registreren in het informaticasysteem, rekening houdende met de vastgelegde procedures en richtlijnen (fiche opstellen). Controleren en informatie in Real-Time van de gegevens (oproepen, locatie, kentekenplaten, ...). Doorverwijzen en/of verwittigen van hulp- of ondersteunende diensten (calltaking). Verstrekken van informatie aan interne en externe klanten (calltaking).

Actor belast met operationele steun
Steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele
meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
Verzekeren van het dispatchen van de prioritaire opdrachten en de coordinatie van de inzet van interventieploegen.
Het opvolgen van de interventies van de ploegen op het terrein opdat de informatie op een correcte manier kan worden aangewend.
Verzekeren van de radiocommunicatie met de politiemensen op het terrein (dispatching).
Verzenden van alle relevante gegevens voor de interventieploegen.
Ondersteuning commando's voor acties en ordediensten.
Loggen van de interventieploegen en antwoorden op vragen van de ploegen op het terrein (dispatching).
In beurtrol deelnemen aan de permanentie 7 d/7 en 24 u/24.
Verzorgen van de 24 uursfunctie operationele informatie-uitwisseling.

Gegevens-beheerder
Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of een of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle
noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen. De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren. De ingevoerde en/of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
Exploiteren van de verschillende databanken op zoek naar bruikbare informatie en die in reele tijd overzenden aan de ploegen die worden gedispatched.

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten om het functioneren van het SICAD/BE te verbeteren. Beheren van de applicaties zoals TCS client, DWS Nokia, Portal, ANG, CAD ...
Toezien op de werking van de verschillende systemen en melden van defecten. Zich specialiseren in het domein van het beheer van evenementen en optreden als referentiepersoon met betrekking tot deze materie.

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing
voor hun vragen en problemen te geven. Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag
aan de gespecialiseerde personen of diensten. Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet. Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen. Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie
verstrekken. Incidenten met betrekking tot de gebruikte systemen melden. De hierarchie op de hoogte brengen zo er incidenten of disfuncties bestaan met betrekking tot de te volgen processen. Verbeteringen qua coordinatie voorstellen. Operationele risicoanalyse uitvoeren in functie van de te behandelen gebeurtenissen.
 

Gewenst profiel

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling uit te drukken.
  • Je gaat doelgericht om met stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.
  • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
  • Je hebt een basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten in België.
  • Je hebt algemene kennis van de geografie van de provincie Oost-Vlaanderen.
  • Je garandeert het beroepsgeheim.

Niet vereist, wel een pluspunt

Je spreekt vlot Frans, Engels, een andere taal en/of dialect.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten:

Bij meer dan 30 kandidaturen organiseren we een eliminerende schriftelijke proef.

De 30 hoogst gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede (praktische) test.

Daarna worden de 15 hoogst gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor een interview.

Hoe solliciteren?

Gelieve uw volledige kandidatuur (cv + motivatiebrief + inschrijvingsformulier Calog) te mailen naar csd.ovl.resources.pers@police.belgium.eu uiterlijk op 21/06/2021.

Informatiesessie

Er is een informatiesessie voorzien op zaterdag 5 juni 2021. Je kan je inschrijven via Inschrijvingsformulier Infosessie Calltaker/ Dispatcher - LID - SICAD - Oost-Vlaanderen (office.com)

Wervingsreserve 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €24850.51 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
Allerlei voordelen via onze sociale dienst SSDGPI
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van De Sompel
Voornaam
Sari
Functie
HR-medewerker CIC OVL
E-mail
CSD.OVL.SICAD@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.12.65
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen / SICAD / CIC