Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent onthaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6049 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5428 - Geraardsbergen/Lierde
Werkplaats
Denderstraat 27
9500 Geraardsbergen
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
contract van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

Plaats van tewerkstelling: politiezone Geraardsbergen/Lierde, Denderstraat 27, 9500 Geraardsbergen

Functiebeschrijving
 • Ondersteunen van de beleidsuitvoering met het accent op de functionaliteit onthaal;
 • Actief ondersteunen van de dienst onthaal;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een klantvriendelijk en efficiënt onthaal;
 • Informeren en correct doorverwijzen, zowel intern als extern;
 • Beantwoorden van telefonische oproepen;
 • Controle uitvoeren op de toegang tot het commissariaat;
 • Verpersoonlijken en uitdragen van een positief en klantgericht imago van de politiezone en de dienstverlenende organisatie;
 • Uitvoeren van algemeen secretariaatswerk en administratie (zoals bijvoorbeeld fietsregistratie en opvolging alarmsystemen, opvolging diefstalpreventie…);
 • Opstellen en instaan voor bepaalde klassementen;
 • Opvolgen van de verloren voorwerpen;
 • Instaan voor de verdeling van de administratieve briefwisseling.

 

   

  Gewenst profiel

  Kennis

  • Kunnen werken met computerprogramma’s eigen aan de dienst;
  • Vlot kunnen omspringen met internettoepassingen;
  • Kennis hebben van de politieorganisatie;
  • Inzicht hebben in het politiewerk – politietaken;
  • Inzicht hebben in het specifieke vakgebied waarop de functie betrekking heeft.

  Vaardigheden

  • Vlot en correct schriftelijke documenten kunnen opstellen die verband houden met de functie;
  • Grondige verbale vaardigheden en zeer goede communicatieve eigenschappen bezitten;
  • Nauwgezet de opgedragen taken uitvoeren;
  • Orde, methode, stiptheid hebben;
  • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
  • Een ruim gevoel voor verantwoordelijkheid hebben;
  • Zelfverzekerd en stressbestendig zijn;
  • Nauwe contacten kunnen onderhouden met interne en externe klanten;
  • Flexibel en objectief kunnen werken.
  • Beschikken over de nodige psychische weerbaarheid.

  Attitudes

  • Klantgerichtheid hoog in het vaandel dragen;
  • Eerlijk en integer zijn;
  • Assertief en plichtsbewust zijn;
  • Discreet en loyaal zijn;
  • Een groot gevoel van collegialiteit hebben;
  • Bij hogere taakbelasting kunnen afwijken van het normale werk- en uurschema;
  • Correcte houding , verzorgd voorkomen en dito taalgebruik hebben;
  • Adequaat en met zin voor maat reageren op ongebruikelijke situaties;
  • Bereid zijn tot het volgen van zowel interne als externe vormingsessies.
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  De selectie gebeurt op basis van een interview.

   

  contract van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)

   

  Wervingsreserve van 24 maanden

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis medische zorgen
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Aanvullende informatie
  Wervingsreserve

  Informatie

  Naam
  Schietecatte
  Voornaam
  Sandra
  Functie
  Directeur Kwaliteit en Beheer
  E-mail
  sandra.schietecatte@police.belgium.eu
  Telefoon
  054/430.467
  Korps/directie/dienst
  Politiezone Geraardsbergen/Lierde