Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent onthaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6035 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5359 - BoDuKaP
Werkplaats
Berlaarbaan 227
2860 Sint-Katelijne-Waver
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende Externe werving)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in  aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau C

Vereiste ervaring

minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Bodukap is een meergemeentezone bestaande uit de gemeentes Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. De zone bestaat uit ongeveer 125 medewerkers (+- 100 operationelen en +- 25 burgerpersoneelsleden). Deze functie onthaal is een nieuwe functie binnen de dienst interventie-onthaal. Je verzorgt het eerste onthaal met de burgers op het hoofdcommissariaat van onze zone. 

Het gaat hier om een externe dringende werving. 

Functiebeschrijving
 • polyvalentie;
 • beheer secretariaat;
 • administratieve ondersteuning;
 • voorbereiden, behandelen van bestuurlijke en operationele briefwisseling en administratieve dossiers;
 • deelnemen aan vergaderingen en opstellen verslaggeving;
 • opvolgen documentatie;
 • aanleggen en bijhouden klassement.                                                                                                                                                    
Gewenst profiel

Kennis

 • van de wetgeving, omzendbrieven en regelgeving eigen aan de dienst;
 • kennis van de structuur en de werking van de politiediensten;
 • kennis van de tekstverwerkingsprogramma’s en informaticatoepassingen zoals het informaticasysteem lokale politie;
 • beheersen van de Nederlandse taal (verbaal en schriftelijk).

Vaardigheden

 • beschikken over goede communicatievaardigheden (vlotte schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid);
 • systematisch en methodisch kunnen werken;
 • nauwgezet uitvoeren van de opdrachten;
 • vlotte dactylo en tekstverwerking;
 • doortastend kunnen inspelen op plotse noodwendigheden;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Attitude

 • stressbestendig;
 • prioriteiten kunnen stellen;
 • respect voor termijnen;
 • oefent een voorbeeldfunctie uit ten opzichte van de bevolking;
 • beleefd;
 • discreet;
 • stipt;
 • klantvriendelijjk en sociaal;
 • loyaal;
 • kwaliteitswerk kunnen leveren;
 • zin voor verantwoordelijkheid.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met een selectiecommissie. 

Dringende Externe werving

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Lefèvre
Voornaam
Nathalie
Functie
Adviseur
E-mail
nathalie.lefevre@police.belgium.eu
Telefoon
015565150
Korps/directie/dienst
5359 - BODUKAP