Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent Lokaal Informatiekruispunt

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6057 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5356 - Klein-Brabant
Werkplaats
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Provincie
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Je moet de houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen; 

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Lokaal Informatiekruispunt beheert de operationele informatie van de drie domeinen: gerechtelijk - verkeer - bestuurlijk. Zij hebben verschillende opdrachten: 

 • staan in voor de kwaliteitscontrole in ISLP en het overmaken van de processen-verbaal (= eindproduct van de politie) naar het Parket 

 • zijn het aanspreekpunt van de politiezone voor het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (= AIK) van de Federale Politie; 

 • staan in voor de uitwisseling van de operationele informatie naar de verschillende partners (Federale Politie - Parket - andere Lokale Politiezones - ...); 

 • is het contactpunt van de politiezone met de diensten van het Parket Antwerpen; 

 • staan in voor de uitbouw van het ISLP platform. 

Functiebeschrijving

Je staat in hoofdzaak in voor volgende taken: 

 • Uitvoeren van snelheidscontroles in het kader van de verkeersveiligheid na het volgen van een opleiding; 

 • Verwerking van de snelheidscontroles. 

 

Daarnaast kan je ook ingezet worden voor andere taken die door het LIK worden uitgevoerd: 

 • Informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie; 

 • Controle van de kwaliteit en legaliteit van de geregistreerde politionele informatie bestemd voor de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG); 

 • Op dossierniveau: controle van de kwalificatie, koppelingen in ISLP, basis van registratie en de te nemen maatregelen  

Je bent bereid om andere taken op te nemen indien de noodzaak zich voordoet. 

Gewenst profiel
 • Discreet en betrouwbaar zijn; 

 • Beschikken over een goede schriftelijke taalvaardigheid; 

 • Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken, ordelijk en correct kunnen werken; 

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband; 

 • Flexibel en dynamisch zijn; 

 • Stressbestendig zijn; 

 • Bereid zijn om zich permanent bij te scholen; 

Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Cognitieve en psychotechnische proef af te leggen bij de Federale Politie; 

 • Praktische uitsluitende proef (behalen van minimum 60%) en vervolgens interview ten aanzien van de plaatselijke selectiecommissie.  

 • Maximaal 30 kandidaturen; 

 • De selectieproeven zullen doorgaan in het Nederlands; 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Landeghem
Voornaam
Emily
Functie
Directeur Steun
E-mail
emily.vanlandeghem@pz-klein-brabant.be
Telefoon
03 293 22 47
Korps/directie/dienst
Politiezone Klein-Brabant