Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur LOG

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4012 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de Generale Functionele Directie, is de Directie Logistiek (LOG) belast met het beheer van het wagenpark, van het patrimonium van onroerend goed, en meer bepaald van het operationeel materiaal, de voorraad (magazijn) en van het onderhoudspersoneel.

Functiebeschrijving

Plaats binnen de organisatie

Als adviseur van de dienst Logistiek (LOG) rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van de dienst. De dienst LOG is onder andere verantwoordelijk voor het wagenpark, onze infrastructuur, de gebouwen en het onderhoud, apparatuur, materiaal en de aankoop. Je beheert geen personeelsleden.

Meerwaarde van de functie

U assisteert de directie LOG bij het dagelijkse beheer van de dossiers en projecten.

Hoofdtaken

  • U beheert de projecten in overleg met de directie van de dienst;
  • U bepaalt de te bereiken doelstellingen en de timing en ziet toe op de opvolging van de dossiers;
  • U bepaalt de behoeften die nodig zijn voor de realisatie van een project en brengt deze tot stand na akkoord van de algemene directie;
  • U beheert de werkinstrumenten en analyseert en wijzigt de bestaande procedures om effectief en efficiënt werk van alle personeelsleden van de dienst mogelijk te maken.
Gewenst profiel

​Ervaring met overheidsopdrachten is een meerwaarde;

Je hebt het vermogen om de visie en de waarden, gedefinieerd door de directie, toe te passen binnen jouw vakgebied;§  Je beschikt over effectieve organisatorische vaardigheden;
Je communiceert op duidelijke en open wijze;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 
Waarden
Je hecht belang aan
§  democratische waarden,
§  diversiteit,
§  integer gedrag,
§  jouw voorbeeldrol en

§  de naleving van de deontologische code.

Je gelooft in het grote belang van samenwerking, ongeacht de rang.
Je vindt respect voor anderen essentieel.
Je zorgt voor het welzijn van de personeelsleden.

Specifieke vaardigheden

​U beschikt over de vaardigheden om de inhoud van een lastenboek en contractuele clausules met betrekking tot het domein van de functie te analyseren;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Des crédits d’heures sont octroyés aux membres du personnel désireux de suivre une formation linguistique pour l’obtention du brevet Selor.
Des facilités de service sont octroyées afin de profiter des infrastructures sportives de la zone (salle de fitness)
 Notre zone de police cherche à implémenter The New Way Of Working : Nous sommes fortement engagés à travailler de manière autonome ; Nous essayons également de garantir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Peeters
Voornaam
Alexandre
Functie
DIR LOG ai
E-mail
alexandre.peeters@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 87 78
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene