Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - ADVISEUR lid - Previsioneel beheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4018 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7638 - Drp - S - Previsioneel Beheer
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Previsioneel Beheer houdt zich bezig met personeelsplanning. Dit wil zeggen dat ze o.a. de toekomstige personeelsbehoeften berekenen. Hiervoor werken ze nauw samen met de budgettaire diensten van de federale politie. Ze zijn betrokken vanaf de planning tot de uiteindelijke uitvoering van de personeelsplannen.

Naast het opstellen van deze plannen, is de dienst ook het aanspreekpunt voor allerlei vragen m.b.t. het personeelsbudget en de personeelsbewegingen. Deze vragen gaan zowel over gegevens uit het verleden, vooruitzichten voor de toekomst als over evoluties in de personeelsbewegingen.

Om zo goed mogelijk op deze vragen te kunnen antwoorden, zorgen ze systematisch dat elke maand de noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. Op basis van deze gegevens kunnen ze dan snel en efficiënt de juiste analyse maken en een correct antwoord formuleren.

Functiebeschrijving

De analyses aan de hogere management van de organisatie bieden die hem toelaat om de beslissingen HR te nemen in kwantitatieve en kwalitatieve termen rekening houdend mat het statutaire, politieke, economische milieu,…

 1. Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 2. Als strategisch deskundige op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.
 3. Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
 4. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

  Gewenst profiel

  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

  Praktische kennis :

  Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

  Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

  Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

   

  Verwachte gedrag :

  Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

  Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

  Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

  Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Later te bepalen

  Wervingsreserve: 24 maanden

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Aanvullende informatie
  Wervingsreserve
  Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

  Informatie

  Naam
  Maljean
  Voornaam
  Christèle
  Functie
  Conseillère/Adviseur
  E-mail
  christele.maljean@police.belgium.eu
  Telefoon
  02/554.41.81
  Korps/directie/dienst
  DRP