Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - ADVISEUR lid ICT lid Ingenieur « TECHNICAL » - R&D

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4018 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6053 - Dir Van De Speciale Eenheden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A3
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

Master in Civil Engineering met voorkeur vervolledigd door een doctoraat specialisatie in ofwel cryptologie, signaalverwerking, informatica, antennetechniek, radiotechnologie… of in de afwezigheid van een doctoraat dat hij of zij in staat is om een gegronde praktische kennis van verschillende jaren in één of meer van de specifiek vermelde domeinen kan aantonen.

Vereiste ervaring

Une expérience utile de minimum 6 ans est requise

Voorstelling korps/directie/dienst

Het NTSU is het departement van de federale politie, dat belast is met het kennis nemen van privé communicaties (identificatie, lokalisatie, interceptie) en het verzamelen van juridische bewijzen met behulp van de plaatsing van technische systemen en innovante tactieken.

Binnen het NTSU bestaat er een dienst RD, samengesteld uit ingenieurs, elektronici, enz., belast met concreet onderzoek naar technisch innovante oplossingen, die toelaten om operaties met soms een delicaat karakter uit te voeren. Het zijn de misters Q van de speciale eenheden.

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.

Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.

DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:

- Gijzeling

- Fort Chabrol

- Ontvoering

- Afpersing

- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd

- Inkijkoperaties

- Interceptie, detectie, identificatie en lokalisatie van communicaties

- Technisch operationele steun intern DSU

- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier

- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen

- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens

- Beheer radiocommunicatie van DSU.

Functiebeschrijving

DSU is op zoek naar een ADVISEUR lid ICT lid Ingenieur « TECHNICAL » - R&D

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken... Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Gewenst profiel

Heeft onontbeerlijk generieke kennis van elektriciteit en elektronica in één of meerdere van de volgende onderwerpen :     

- Één of meerdere programmeertalen (C, Python,…)

- Kennis van elektronische laboratorium instrumenten

- Voedingen en batterijen

- Ontwikkeling en fabrikage van PCB’s

- Analoge en digitale elektronica

- Microcontrollers en hun programmering

- Hardware hacking & reverse engineering

- Ontwikkeling van hardware en software hulpmiddelen

- Telecommunicatie: RF en antennes, Software Defined Radio

- Cryptologie

Indien mogelijk ook noties hebben van audio, video, automotive, domotica, beveiligings- en alarmsystemen, ...

Beheersing van de informaticamiddelen (administratief en programmatie)
Bij voorkeur reeds een praktische ervaring hebben (metingen, realisaties, onderzoek en ontwikkeling)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Organisatie van één of meerdere geschiktheidstesten met een eliminerend karakter.

- Selectiecommissie: nader te bepalen.

Evaluatie van de relevantie van de ervaring door een selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Commissaire Divisionaire
Telefoon
02/554 46 62
Korps/directie/dienst
Direction des Unités Spéciales