Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adviseur juridische ondersteuning

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4043 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5905 - Zennevallei
Werkplaats
Pepingsesteenweg
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in de rechten

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Zennevallei is een meergemeentezone die de basispolitiezorg verzekert voor de inwoners van de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. In samenwerking met de burgers, onze overheden en onze partners streven we ernaar om de leefbaarheid en veiligheid binnen ons grondgebied te waarborgen. We bouwen bovendien aan een sterke en stabiele organisatie die future proof is. Hiervoor leggen we de lat hoog en gaan we de uitdagingen van onze snel evoluerende maatschappij niet uit de weg. 

We investeren bewust in hedendaagse technologie en infrastructuur en werken aan een cultuur van permanente vorming zodat we, stevig in onze schoenen, deze veiligheidsuitdagingen kunnen trotseren.

Om deze uitdagende projecten te kunnen initiëren en realiseren zijn een gefundeerd beleid en vooruitstrevende strategie noodzakelijk. De politiezone kan voor zijn beleidsvorming beroep doen op de ondersteuning van haar afdeling beleid en communicatie.

Functiebeschrijving

Als adviseur jurist zorg je ervoor dat de medewerkers van de politiezone steeds beschikken over de correcte en actuele juridische informatie en dat de dienstverlening aan de partners en klanten steeds conform de geldende reglementering is.
Tot je taken behoren:
•   Dagelijkse juridische ondersteuning, zowel in individuele dossiers als wat het algemeen beleid betreft;
•   Dossiers of situaties juridisch analyseren, eventuele risico’s signaleren en mogelijke oplossingsvoorstellen doen;
•   Ondersteuning bij het voorbereiden, opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen (PDCA) van het beleid en de organisatieontwikkeling van het gehele korps;
•   Taken in het kader van  het kabinet van de korpschef (dossierbeheer, beleggen en notuleren van beleidsvergaderingen)
•   Het mondeling en schriftelijk verstrekken van heldere juridische adviezen;
•   …

Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze individuele verschillen ons als geheel sterker maken, willen we hier ook op inzetten. Door een aantal bijkomende rollen aan te bieden, geven we je de mogelijkheid om je talenten verder te ontplooien in die domeinen die bij jouw persoonlijkheid aansluiten.
Mogelijke taakaccenten (evolutieve lijst):
•   Slachtofferbejegenaar
•   Projectwerking
•   Vertrouwenspersoon

Gewenst profiel

​We zoeken een integere collega met sterke communicatieve en analytische skills. Beschikken over een duidelijke en heldere communicatiestijl is voor ons een vereiste. 

Is jouw pragmatische ingesteldheid in mooi evenwicht met je professionele nauwkeurigheid?
Onderscheid je je door een proactieve, ondernemende en klantgerichte houding en geef je duidelijk en gericht advies aan het beleid en de collega’s over afdelingen en diensten heen?
Hou je van samenwerken en kan je draagvlak creëren, door zowel intern als extern een netwerk uit te bouwen en te onderhouden?​

Als je dan nog transparant bent waar het kan en discreet waar het moet, dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voor deelname aan de selectie bezorg je ons jouw CV, een motivatiebrief en een nota waarin je jouw aanspraken en verdiensten uiteenzet die je meent te kunnen doen gelden voor deze betrekking (art. VI.II.19 Koninklijk besluit 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten).

De selectiecommissie organiseert een schriftelijke proef en een mondelinge proef op basis van een assessment. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet je voor elke selectieproef minimum 50% van de punten behalen en 60% op het geheel van het examen.

Wervingsreserve van 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
In functie van de work-life balans werk je binnen de afdeling beleid en communicatie volgens een glijdend uurrooster (stamtijden 10u-12u en 14u-16u) en bieden we de mogelijkheid tot flexplekwerken en occassioneel thuiswerk.
De gezonde geest in een gezond lichaam promoten we via het sportuur dat je toelaat om wekelijks één uur te sporten binnen de diensturen.
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Adang
Voornaam
Anneleen
Functie
Afdelingshoofd beleid en communicatie
E-mail
anneleen.adang@politiezennevallei.be
Telefoon
02 363 93 36
Korps/directie/dienst
Politiezone Zennevallei