Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Adviseur Islamoloog – Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4028 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7616 - Djsoc - Terro
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in islamologie

Vereiste ervaring

Een relevant ervaring van 4 tot 6 jaren is vereist // Une expérience relevante de 4 à 6ans est requise.

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit,…) of van toppics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.DJSOC levert een hooggespecialiseerde steun door het detecteren en verbaliseren van kinderporno, het identificeren van voertuigen of onderdelen van voertuigen, het steunen van de strijd tegen de hormonen en ten slotte het beveiligen en adviseren bij het ontmantelen van sites waar drugs worden geproduceerd.

DJSOC verzekert de dienstverlening van centrale dienst in het domein van de terrorismebestrijding.

 

Meer info's over DJSOC : Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit | Federale Politie 

 

Functiebeschrijving

 

De directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is op zoek naar een Islamoloog om de sectie “Terrorisme” te integreren.

Als Islamologie-expert brengt u uw relatieve kennis mee van de religieuze, culturele en politieke praktijken en ondersteunt u de onderzoeken verantwoordelijk voor de bestrijding van terroristische daden op het Belgisch grondgebied. U wordt belast met het ontwikkelen van de analyses die aan de directie moeten worden voorgelegd maar ook met de mondelinge presentatie van deze buiten de strategische vergaderingen. U assisteert ook bij de voorbereiding van de zoekopdrachten en de analyse van de in beslag genomen stukken om de betekenis ervan vast te stellen.

U blijft op de hoogte van de radicale bewegingen en hun evoluties binnen de Belgische samenleving, maar ook internationaal om je kennis op peil te houden.

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage).

 

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
LUDINANT
Voornaam
Patrick
Functie
Directeur
E-mail
patrick.ludinant@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.90
Korps/directie/dienst
7340 - Direction/Directie