Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Adviseur ICT OCAD

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4101 T 19 13
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6752 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Opdr - Ocad
Werkplaats

1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift in informatica dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Competenties

Vereist diploma: een voltooid licentiaats-, master- of doctoraatsdiploma in de informatica.

In het bezit zijn van een rijbewijs klasse B.

Belg en in België woonachtig zijn en het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.

In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat "zeer geheim" (wet van 11.12.1998)  of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan (het niet behalen van het certificaat is een reden tot verwijdering of niet detachering).

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse is opgericht op basis van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het OCAD is bevoegd voor het analyseren van de informatie en inlichtingen die het krijgt van zijn partners en zijn steundiensten, op basis waarvan het OCAD strategische en punctuele dreigingsevaluaties opmaakt. Daarnaast speelt het OCAD een coördinerende rol in het Actieplan Radicalisme en in de informatiestroom tussen de verschillende bevoegde diensten in binnen- en buitenland. Tot slot vervult het OCAD een belangrijke rol bij het nemen van bepaalde administratieve preventieve maatregelen in de strijd tegen terrorisme en radicalisme. De bevoegdheidsdomeinen van het OCAD situeren zich op het vlak van dreigingen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme tegen Belgische personen en belangen op Belgisch grondgebied en in het buitenland. Op basis van de evaluaties van het OCAD nemen de bestuurlijke en gerechtelijke politie en de andere bevoegde diensten de gepaste maatregelen.

 

Extra aanbod

Overeenkomstig het KB van 24 augustus 2007 ontvangt u een maandelijkse toelage bovenop uw salaris

U zal een recente smartphone ontvangen en geniet van een communicatieforfait voor mobiel internet en GSM (telefonie)

U zal ook beschikken over een laptop van het werk

Mogelijkheid om te telewerken

Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te bekomen

Mogelijkheid om opleidingen te volgen i.v.m. de laatste nieuwe technologieën op het vlak van ICT

Functiebeschrijving

De adviseur ICT werkt binnen het departement ICT en staat onder de directe leiding van het departementshoofd ICT.

Zijn belangrijkste taken zijn:

  • de IT-infrastructuur (servers, SAN, switches, firewall, PC, printers, …) en de communicatiekanalen tussen het OCAD en zijn verschillende steundiensten beheren (zowel op gebied van informatica- als telefonie- en veiligheidssystemen);
  • een bijdrage leveren aan de opbouw van de architectuur van het informaticapark, een goede monitoring en snel herstel kunnen verzekeren in geval van incidenten; 
  • de technische assistentie van de permanentie van het OCAD verzekeren en ondersteuning bieden aan het personeel van het OCAD.
Gewenst profiel

Goede beheersing van de huidige omgevingen Windows Server en Linux.

Goede kennis van tools voor de beveiliging van informatie (Firewalls, IPS, VPN, encrypties, …)

Grondige kennis hebben van informaticanetwerken.

Goede kennis hebben van gegevensbanken

Kennis van het Engels is ook vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

E-mail
srt@ocamocad.fgov.be
Telefoon
02/238 56 86
Korps/directie/dienst
OCAD - Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse