Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur ICT Grafisch Ontwerper

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4011 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een licenciaat of een master richting Grafisch Ontwerper

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.

Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.

Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Functiebeschrijving

 

Plaats binnen de organisatie

Als ICT-adviseur Grafisch Ontwerp rapporteer je aan de directie van de dienst ICT. De dienst ICT is verantwoordelijk voor de IT-component en de middelen die aan deze discipline worden toegewezen. Je bent verantwoordelijk voor je directe collega.

Meerwaarde van de functie

Je assisteert de dienst ICT bij het beheer van de IT-middelen die nodig zijn voor de goede werking van de verschillende diensten binnen de zone.

Hoofdtaken

  • Het produceren, wijzigen en optimaliseren van de webpagina's van onze intranet- en internetsites;
  • Het ontwikkelen van publicaties en brochures;
  • Het implementeren van statistische hulpmiddelen voor het raadplegen van websites;
  • Het garanderen van grafische homogeniteit en zich houden aan de geldende handvesten;
  • Het herontwerp van de intern ontwikkelde webapplicaties;
  • Het produceren van ondertitelde plannen op basis van een cartografische databank die de territoriale zones weergeeft met de beschikking van het politiepersoneel dat betrokken is bij een ordedienst.
Gewenst profiel

Je hebt het vermogen om de missie, de strategische visie en de waarden die voor je werkterrein zijn gedefinieerd te volgen;
Je beschikt over effectieve organisatorische vaardigheden;
Je communiceert op duidelijke en open wijze;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 
Waarden
Je hecht belang aan
§  democratische waarden,
§  diversiteit,
§  integer gedrag,
§  jouw voorbeeldrol en

§  de naleving van de deontologische code.

Je gelooft in het grote belang van samenwerking, ongeacht de rang.
Je vindt respect voor anderen essentieel.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven, het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
 Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen door plaats- en tijdonafhankelijk werken
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Petermans
Voornaam
Pascal
Functie
Dir ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene