Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent - Administratief bediende - ICT Assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6022 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Diploma ICT

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Zuid (Anderlecht - Vorst - Sint-Gillis)

Functiebeschrijving

- werkt actief mee aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het diensthoofd vastgesteld zijn
- legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd
- beheer van de radiofonie TETRA, abonnementen, verdeling, herprogrammeringen, reflashing
- inventaris van de gebruiksinstrumenten in het algemeen (vullingen, toners, batterijen)
- beheer van het telecommunicatienetwerk (radio’s)
- beheer van de helpdesk voor wat betreft voornoemde installaties, steun betreffende het gebruik, zoeken naar oplossingen voor de technische problemen
- beheer van de inventaris van het informaticamateriaal, telefoon- en radiomateriaal
- beheer van de geïnformatiseerde gegevensbanken zoals voorzien in de wetgeving op de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder de verantwoordelijkheid van de Functionele Beheerder (FB)
- Kopiëren en bewaren van de digitale gegevens van de PZ
- toezien op het goede verloop van de backup operaties van het ISLP netwerk en van de gegevens van de andere toepassingsservers van de PZ
- technische steun aan de verschillende diensten van de PZ
- beheer van het TETRA-netwerk - abonnementen, reactiveringen, activeringen, beheer van de verliezen of diefstallen van de radio’s - contact met ASTRID NV
- inventaris van het materiaal in het algemeen (informatica, vaste en mobiele telefonie, draagbare, vaste of mobiele ASTRID radio’s)
- beheer van de vaste telefonie
- contacten met het Service Center van de federale politie via de applicatie “ARTEMIS”
- herstellingen ter plaatse en beheer van het materiaal dat defect is bij de leveranciers
- technische interventies : bijkomende kabels trekken, pc aansluitingen, printer op netwerk, digitale telefoons, IP, analogen en fax. Installatie van actief materiaal , swtch patch panelen. Inrichting van het lokaal van de server.
- telematica wachtdienst 7x7 en 24x24 is mogelijk

Gewenst profiel

- een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en diensten
- beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
- beschikbaar zijn
- discreet, integer, loyaal en onpartijdig zijn
- nauwkeurig en methodisch zijn bij de uitvoering van zijn opdrachten
- zowel in ploeg als zelfstandig kunnen werken
- een goede motivatie hebben
- een open geest hebben
- zin hebben voor organisatie teneinde de opdrachten tijdig te kunnen vervullen
- een neutrale en objectieve houding aannemen
- stressbestendig zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten kunnen onderworpen worden aan een kennistest gevolgd door een interview

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MACQ
Voornaam
Christophe
Functie
Chef de service
E-mail
Christophe.macq@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.84