Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Calog - niveau C - Assistent - Directie personeel & middelen

Anmeldefrist
Referenz
G 6050 N 20 05
Art der Beschäftigung
Contractueel
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
5447 - Het Houtsche
Arbeitsplatz
Siemenslaan 6
8020 Oostkamp
Provinz
West-Vlaanderen
Vertragstyp
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Dauer
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Stufe
Assistent (CC1)
Ausbildungsstand
6 jaar secundair onderwijs
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Höchstzahl der Anmeldungen
50
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 korpsen van lokale politie in de provincie West-Vlaanderen.  De zone omvat de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. In de organisatie versterken 99 politiemensen en 24 personeelsleden in het administratief en logistiek kader de dagelijkse werking.  De zone telt 3 afdelingen, Beernem, Zedelgem en het veiligheidsgebouw te Oostkamp. De politiezone Het Houtsche is op zoek naar een nieuw gemotiveerde assistent – niveau C (M/V) voor de directie personeel & middelen.

Funktionsbeschreibung
 • Functie assistent directie Personeel & Middelen
  • Kan worden ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 05-08-1992 op het politieambt en de wet van 07-12-1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en volgens de bevoegdheden hem door de wet verleend. Het personeelslid voert de opdrachten en taken uit onder leiding van de functioneel hoger geplaatsten of de aangeduide functioneel verantwoordelijke;
  • Verzekert een ondersteuning van het administratieve type binnen de organisatie;
  • administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de dienst te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning kan geboden worden binnen diverse afdelingen.
  • Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
  • Beantwoorden van telefonische oproepen;
  • Verwerken van binnenkomende mails;
  • Invoeren van dienstprestaties;
  • Personeelsplanning en -administratie
  • Administratie in het kader van het vormingsbeleid;
  • Bijstaan van de boekhouder in de afwerking van financiële verwerking;
  • Bijstaan van de preventieadviseur in administratieve of logistieke ondersteuning op vlak van welzijn en/of arbeidsongevallen;
  • Logistieke ondersteuning aan het personeel en aan de organisatie;
  • Algemeen secretariaatswerk (brieven opstellen, kopiewerk, …)
  • Administratieve ondersteuning van de zonesecretaris;
  • Informatieverstrekking aan interne en externe klanten;
  • Meedenken over verbeteren werkprocessen;
  • Instaan voor klassering en archivering;
  • Administratieve ondersteuning in het kader van communicatie- en informatieverspreiding
  • Kan andere personeelsleden binnen de directie vervangen tevens ook de koerierdienst;
  • ………
 • Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie
  • Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau c);
  • Kennis hebben van de organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de 2 niveaus van de geïntegreerde politie;
  • Voorgelegde attesten van gevolgde opleidingen in het kader van de functie kunnen bij de kandidatuur gevoegd worden;
  • Over een rijbewijs B beschikken;
  • Geschikt bevonden worden in een beroepsproef en in een gesprek met de selectiecommissie;
  • Bereid zijn te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst;
  • Algemene kennis van het Nederlands;
  • Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen (MS office: o.a. Excel, Word);
  • Basiskennis hebben van administratief recht;
  • Inzicht hebben in de werking van parketten, politiediensten en gemeentelijke diensten;
  • Een goede kennis hebben van internettoepassingen en redactievaardigheden;
  • Bereid zijn te leren werken met het informaticasysteem van de politie;
  • Een uitgesproken kwaliteitsstreven in de administratieve werkzaamheden hebben;
  • Beschikken over communicatieve vaardigheden om via interne en externe contacten mee te bouwen aan een positief imago van de politie;
  • Over een hoog concentratievermogen beschikken, een verzorgd voorkomen hebben, stressbestendig zijn;
  • Bereid zijn tot permanente bijscholing;
  • Beschikken over de nodige tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim;
Gewünschtes Profil
 • Persoonlijkheidskenmerken:
   • Eerlijkheid – Integriteit
   • Discretie
   • Objectiviteit - onpartijdigheid - oordeel - open geest
   • Bekwaamheid tot het bevorderen van een positieve werksfeer
   • Klantgerichtheid (extern en intern)
   • Orde - methode - stiptheid - respect voor de termijnen
   • Loyauteit - Correcte uitvoering van de richtlijnen
   • Opvoeding - beleefdheid - handigheid om met mensen om te gaan – tact
   • Voorkomen
 • Professionele bekwaamheden :
   • Professionele kennis
 • Prestaties :
   • Verantwoordelijkheden
   • Hoeveelheid nuttig gepresteerd werk - Energie- en activiteitsniveau
   • Kwaliteit van de geleverde dienst - Professioneel bewustzijn
 • Potentieel :
   • Wil tot verbeteren – Volharding
   • Bereidheid tot veranderen - Aanpassingsvermogen

 

Leumundsmodalitäten der Zone

Fase 1:

Cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidtest, na uitnodiging Brussel

Fase 2:

Beroepsproef + selectiecommissie voor de selectiecommissie

 

1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)

Wervingsreserve van 24 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Zusätzliches Angebot
Diverse voordelen voor pretparken, winkels, abonnementen, ... via de sociale dienst SSD
Uitgebreid personeelsaanbod en - activiteiten zoals vriendenkring, teambuilding, verjaardagen, paashaas, Sint, ea.
Zusätzliche Informationen
Wervingsreserve
Anbei finden Sie die offizielle Beschreibung

Informatie

Name
Gobert
Vorname
Mia
Funktion
Directeur personeel & middelen
Email
mia.gobert@police.belgium.eu
Telefon
050/252610
Korps/Direktion/Dienst
PZ Het Houtsche