Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

ICT Ratgeber - Ingenieur decrypting en digital forensics

Anmeldefrist
Referenz
P 4005 N 21 04
Art der Beschäftigung
Contractueel
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Arbeitsplatz
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provinz
Antwerpen
Vertragstyp
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Stufe
ICT-adviseur
Ausbildungsstand
2 cycli / univ. / Master
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Spezifische Diplomanforderungen

Master ICT

Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist.

Video
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De INGENIEUR DECRYPTING EN DIGITAL FORENSICS speelt een cruciale rol in digitale opsporingsmogelijkheden binnen grootschalige, complexe en cyberonderzoeken waarbij hij/zij zijn/haar diepgaande kennis van gegevensdragers, encryptie, netwerken en alles daarom heen volledig tot zijn/haar recht laat komen. Hij/zij voert de regie over de realisatie van oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (decryptie).

Vanuit deze functie is het belangrijk alle partijen te overtuigen van het belang van innovatieve projecten en een transversale samenwerking rond innovatieve ideeën te faciliteren met als bedoeling deze op een pragmatische manier om te zetten in concrete realisaties.

Hij/Zij is projectleider.

Hij/Zij is projectleider en wordt ingezet in het kader van het nationaal

Funktionsbeschreibung

FUNCTIEBESCHRIJVING  

 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn/haar expertise in zijn/haar activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Het organiseren en coördineren van de ontwikkeling en implementatie van technische oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (decryptie,…).
 • Dossiers of situaties vanuit een technisch oogpunt analyseren.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Technische oplossingen realiseren.
 • Projecten coördineren en/of aansturen ten voordele van de directie.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Het analyseren en vervolgens in zijn/haar opdracht integreren van relevante literatuur en studies. Het opvolgen van trends binnen zijn/haar activiteitendomein.
 • Zijn/haar kennisniveau onderhouden met aandacht voor de nieuwste evoluties op vlak van innovatie.
 • Instaan voor het detecteren en uitwisselen van goede praktijken.
 • Deelnemen aan opleidingen en seminaries die nuttig zijn op het activiteitendomein.
 • Innoverende oplossingen voorstellen aan de overheid en bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
 1. Als Analist/Analiste, de processen, procedures en/of tools in zijn/haar activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken.
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie en het formuleren van (technische) oplossingen.
 1. Als Vertegenwoordig/vertegenwoordigster op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

Het standpunt van de hiërarchie meedelen/verdedigen tijdens werkgroepen.

Gewünschtes Profil

Praktische kennis :

Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.

De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.

Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Leumundsmodalitäten der Zone

Selectiecommissie

Uitsluitende proef

Wervingsreserve van 24 maanden

 

Toewijzing van de betrekking afhankelijk van de instemming van de autoriteit

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Zusätzliches Angebot
Voor de A3 " Het geïndexeerde bruto beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A33: 67.690,08 €".
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Zusätzliche Informationen
Wervingsreserve
Anbei finden Sie die offizielle Beschreibung

Informatie

Name
Van Den Berghe
Vorname
Johan
Funktion
Gerechtelijk commissaris
Email
johan.vandenberghe@police.belgium.eu
Telefon
03 217 82 41
Korps/Direktion/Dienst
FGP Antwerpen