Inspecteur van politie - kan ik vrijgesteld worden van één van de proeven en onder welke voorwaarden?

Indien je slaagt in een selectieproef als onderdeel van de selectieketting voor het basiskader is het laureaatschap voor dit onderdeel geldig voor een bepaalde periode (vrijstelling).
In functie van de geslaagde selectieproef zal de kandidaat alle selectieproeven of slechts een gedeelte van de selectieproeven opnieuw moeten afleggen.

  • cognitieve vaardigheidsproef: Attest permanente geldigheid.
  • persoonlijkheidsproef: Diensthoofd rekrutering en selectie kan een vrijstelling toekennen.
  • fysieke proef: Attest dat 1 jaar geldig is.

 

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur