Inspecteur van politie - de 2de proef: persoonlijkheidsproef

De persoonlijkheidsproef, die een ganse dag duurt, valt uiteen in een viertal luiken:

  • een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst;
  • een biografische vragenlijst;
  • een situatieproef waarbij men 4, 5 of 6 kandidaten in een bepaalde situatie brengt;
  • een gestructureerd interview.

In dit deel wordt nagegaan of het psychologisch profiel van de kandidaat overeenstemt met de persoonlijkheidskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het politieambt. Na die proef besluit men dat de kandidaat:

  • hetzij over die persoonlijkheidskenmerken beschikt;
  • hetzij over het potentieel beschikt om die persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen;
  • hetzij momenteel niet over die persoonlijkheidskenmerken beschikt.

Het geheel van de persoonlijkheidstesten vindt uitsluitend plaats in het gebouw van de Dienst Rekrutering en Selectie te Brussel.

 

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur