Inspecteur van politie - de 4de proef: medische geschiktheidsproef

Deze proef duurt ongeveer een halve dag en wordt ENKEL te Brussel georganiseerd. Tijdens het medisch geschiktheidsonderzoek wordt de medische geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van een functie bij de politie nagegaan.

Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat gelijk is voor alle kandidaten. Dit standaard medisch onderzoek wordt aangevuld met bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken indien de medische toestand van de kandidaat dit vereist om een beslissing te kunnen nemen. Indien nodig kunnen verslagen van recente of vroegere onderzoeken of behandelingen door een specialist of een tandheelkundige worden gevraagd.

Betreffende het praktisch verloop van dit onderzoek kunnen volgende nadere inlichtingen worden verstrekt:

 • Je biedt je best aan in een correcte kledij en je hebt respect voor de regels van de persoonlijke hygiëne.
 • Voor een vlot verloop van de administratieve formaliteiten, verbonden aan het onthaal, heb je je identiteitskaart en schrijfgerief bij de hand.
 • Je let erop dat de medische vragenlijsten nauwkeurig ingevuld zijn.
 • Je biedt je aan met een verzorgd gebit en met gehoorgangen die vrij zijn van oorstoppen.
 • Het medisch onderzoek bestaat uit een:
  • biometrisch nazicht: het meten van de gestalte en het lichaamsgewicht. Eventueel kan het vetpercentage gemeten worden.
  • oogonderzoek: dit gebeurt zowel met als zonder bril of lenzen. Kandidaten die lenzen dragen brengen hun lensvloeistof mee.
  • onderzoek van het gehoor: er wordt aangeraden om zich de dagen voor het onderzoek niet bloot te stellen aan sterke geluiden.
  • urineonderzoek: vrouwelijke kandidaten die verwachten hun maandstonden te hebben tijdens het medisch onderzoek, kunnen het resultaat van een routine urineonderzoek van maximum twee weken oud meebrengen.
  • klinisch onderzoek: kandidaten die gedurende het voorbije jaar een ingreep ondergaan hebben, ernstig ziek geweest zijn of die aan een chronische aandoening lijden kunnen een medisch verslag hiervan meebrengen.
  • elektrocardiogram: dit wordt afgenomen bij mannen van 40 jaar en ouder, en bij vrouwen van 45 jaar en ouder, en in alle andere gevallen waarin het noodzakelijk blijkt te zijn ingevolge één of andere medische reden.
  • bloedafname: dit gebeurt enkel indien er medische aanwijzingen hiertoe zijn. Je hoeft niet nuchter te blijven.
  • spiro-cyclo-ergometrie: deze test wordt niet bij iedereen afgenomen. Tijdens deze inspanningsproef op een fiets wordt de maximale zuurstofopname gemeten. Er is een opwarmingsfase, een inspanningsfase en een recuperatiefase. Tijdens de test is een dokter aanwezig en wordt het elektrocardiogram gevolgd.

Klik hier om meer informatie te bekomen over de medische voorwaarden.

Na die proef wordt beslist of je:

 • geschikt
 • tijdelijk ongeschikt
 • of ongeschikt bent.

Je ontvangt een formulier met de genomen beslissing in verband met je medische geschiktheid voor een functie bij de politie. Een beslissing tot medische ongeschiktheid is steeds gemotiveerd.

 

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur