Inspecteur van politie - wat als je nu niet slaagt voor een proef van de ketting?

Wanneer je als kandidaat-inspecteur in de trapsgewijze selectieketting voor één van de vier proeven niet de drempel haalt om te slagen, kan je je pas één jaar na de datum van de beslissing opnieuw voor hetzelfde kader (basiskader) inschrijven. Wil je in het raam van een mislukking informatie inwinnen over de zwakke punten in de selectieprocedure, dan kan enkel jij deze vraag tot feedback stellen. Je doet dit door:

  • hetzij een brief te richten aan: Federale Politie - Dienst Rekrutering en selectie - Nederlandstalige selectiedienst - feedback, Kroonlaan 145a, 1050 BRUSSEL;
  • hetzij door een e-mail te zenden met als titel 'Vraag tot feedback' naar volgend e-mailadres: feedback-n@jobpol.be

 

De (externe) kandidaat-inspecteur van politie mag voor dit basiskader driemaal deelnemen aan de selectieproeven. Het mislukken in één van de selectieproeven geldt als één deelname. Wanneer je driemaal mislukt voor dit kader word je definitief uitgesloten, d.w.z. dat je je nooit meer kan kandideren voor het basiskader. Je kan je wel nog inschrijven om deel te nemen aan de selectieproeven voor een ander kader, voor zover je uiteraard aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoet.

Wat betreft de interne promotie-examens (overgang naar een hoger kader) bestaat er geen beperking in aantal deelnames.

Voor de 3de selectieproef als kandidaat-inspecteur van politie (de medisch-fysieke proef) kan je geschikt (geldigheid: 2 jaar), in beraad of ongeschikt worden verklaard. Word je ongeschikt bevonden, dan kan je een tegenexpertise laten uitvoeren door een andere medische dienst. Deze tegenexpertise kan leiden tot een herziening van het medisch dossier door de medische dienst van de Federale Politie. Word je, zelfs na een procedure tot herziening, definitief ongeschikt bevonden, dan kan je niet meer deelnemen aan een selectieproef. Deze uitsluiting geldt dan voor alle kaders.

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur