Vergelijkend examen Aantal opengestelde plaatsen Oproep tot kandidaat- stelling Te kennen leerstof Inschrijvings- formulier Uiterste inschrijvings- datum Selectie-reglement Geplande examen- periode - begin Geef je onbeschikbaarheids- periode door via e-mail aan
Inspecteur > Hoofdinspecteur 180N - 114F - 6Dklik hierklik hierAfgesloten 18-04-2017klik hier02-05-2017
31-08-2017
admnl@jobpol.be
 

Via deze link kan het adviesformulier gedownload worden. Dit formulier moet zo snel mogelijk ingevuld teruggestuurd worden naar DPRS en dit voor de aanvang van de persoonlijkheidsproeven.

 

Ieder jaar organiseert de dienst rekrutering en selectie van de politie een vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie voor de geïntegreerde politie (m.a.w. voor de korpsen van lokale politie en voor de federale politie) in het raam van de (interne) bevordering (van inspecteurs van politie) door overgang naar een hoger kader (het middenkader).

Inderdaad, inspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst en mits een gunstige persoonlijke evaluatie deelnemen aan de selectieproeven van het middenkader (dit kader wordt hoofdzakelijk samengesteld via interne bevorderingen) wanneer zij slagen in een overgangsproef. Op die manier kunnen zij bevorderen tot hoofdinspecteur van politie.

Deze overgangsexamens worden via diverse media (www.polsupport.be, interne informatiedragers zoals 'Infonieuws' en een officële dienstnota) aangekondigd. Uiteraard vind je de gedetailleerde informatie ook op deze pagina van de website www.jobpol.be terug in een overzichtelijke tabel. Deze tabel is enkel zichtbaar wanneer een dergelijk examen plaatsvindt.

Heb je interesse voor deze interne promotie van inspecteur naar hoofdinspecteur van politie, dan kan je je gratis inschrijven door gebruik te maken van een inschrijvingsformulier. Als je het formulier niet kan binnenhalen, kan je het ook aanvragen op dit gratis telefoonnummer van het JOBINFO-punt: 0800 99 404. Dit formulier vul je vervolgens manueel in. Van zodra het is ingevuld, kan het op twee manieren worden bezorgd aan de dienst rekrutering en selectie van de politie:

  • hetzij door het, vergezeld van de bij te voegen documenten, per post toe te zenden naarvolgend postadres: Dienst rekrutering en selectie van de politie, Bevordering INP -> HINP, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 BRUSSEL;
  • hetzij door het persoonlijk of via een kennis/vriend af te geven op het JOBINFO-punt van de dienst rekrutering en selectie van de politie op volgend kantooradres: Luchtmachtlaan 10, 1040 BRUSSEL.

 Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Ruud Walgraef (Tel. 02 642 77 80) en bij Gery Follens (Tel. 02 642 79 47).

Voor alle informatie van een andere orde (opleiding, statuut, ...) kan men steeds contact opnemen met het Call-center CGC op het gratis telefoonnummer 0800 99 271.

 

Infosessies waren georganiseerd tav INP van politie,  in het raam van bevorderingsexamen door overgang naar het middenskader - sessie 2017. Zie ppt (klik hier)