Agent van politie - opleidingstraject > aan de slag!
Welke doelstelling streeft de basisopleiding van agent van politie na?

Globaal bekeken is de basisopleiding, qua typologie, één van de vier categorieën van de beroepsopleiding binnen de politie. De beroepsopleiding berust, qua finaliteit, op vier pijlers:

  • het verwerven van basiskennis inzake wettelijke en reglementaire materies;
  • het aanwenden van specifieke politietechnieken;
  • het toepassen van tactische principes en uitvoeringsregels voor politieacties;
  • het zich eigen maken van gedragswetenschappelijke en relationele eigenschappen passend voor het politieambt.

In concreto is de basisopleiding van agent van politie een beroepsopleiding die tot doel heeft de aspirant-agent van politie de professionele basiscompetenties bij te brengen zodat hij/zij in staat is alle politietaken te vervullen in de functie van agent. De aspirant-agent van politie moet in staat zijn een loopbaan aan te vatten in om het even welke niet-gespecialiseerde betrekking (in casu van agent van politie) in de geïntegreerde politie (of het nu in een korps van lokale politie of bij de federale politie is).


Hoelang duurt de basisopleiding van agent van politie en welke materies worden onderwezen?

De politieopleiding neemt globaal 5 en een halve maand in beslag. Qua opleidingsonderdelen gaat het onder meer over de gemeenschapsgerichte politiezorg, het verkeersreglement, sport, geweldsbeheersing, ...

In deze basisopleiding wordt de theorie aan de praktijk getoetst door stages in de entiteiten van de politie en via praktische schooloefeningen. Het is immers de bedoeling om de fysieke conditie, de interventietechnieken en -tactieken, alsook de theoretische en praktische kennis te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het politieberoep in het kader van agenten van politie. De cursussen, oefeningen, stages, testen, simulaties, bezoeken, ontmoetingen zijn allemaal bedoeld om je te helpen bij je opleiding.

Om een volwaardig agent te worden, zul je worden opgeleid:

  • door docenten uit de lokale en federale politie-entiteiten, voor wat het theoretische deel betreft;
  • door praktijkmonitoren, voor wat het deel 'politietechnieken en -praktijken' betreft;
  • door opleiders die je gedurende de hele opleiding zullen begeleiden;
  • en door 'mentoren' die je stages in de entiteiten van de politie zullen opvolgen.

Op het einde van de opleiding zul je een reeks examens afleggen in verschillende theoretische en praktische domeinen die tijdens de opleiding aan bod kwamen.

 

De lestijden lopen gewoonlijk van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de stageperiodes krijg je een reëel beeld van het leven als agent van politie, want je werkt in shiften (onderbroken uurroosters, nacht- en weekendprestaties).


Je krijgt het niet voor niets!

Eén van de uitgangspunten in de politieschool is dat je leert samenwerken met je collega's, elkaar steunt bij moeilijkheden en dat je samen als ploeg de eindstreep haalt.

Het fijne is dat je vanaf de eerste dag merkt hoe afwisselend het politiewerk is. Natuurlijk wordt er veel van je gevraagd. Regelmatig zijn er theoretische maar ook en vooral praktische tests en examens. En als je éénmaal geslaagd bent voor het eindexamen, kun je terugblikken op een onvergetelijke tijd waarin je heel wat vrienden hebt gemaakt.

De rode draad doorheen de volledige opleiding is evenwel dat je een beroep aanleert waarbij je jezelf ten dienste stelt van de gemeenschap. Als agent van politie werk je immers ten voordele van alle burgers en van de diverse bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

In je beroep zal je steeds meer op eigen initiatief, zelfstandig en planmatig moeten handelen. Dat vereist een verantwoordelijke, actieve en (zelf-)kritische ingesteldheid. In de basisopleiding word je aangemoedigd om je eigen leren te plannen en te evalueren. Je evolutie zal ook geregeld besproken worden met de opleiders. Het komt er niet op aan om alleen maar kennis te reproduceren of als een robot bepaalde technieken toe te passen. Wat wel verwacht wordt, is dat je keuzes leert te maken en dat je weet waarom je voor een bepaalde oplossing koos. Daartoe zal je geregeld tijdens oefeningen, examens en tests in praktijksituaties worden geplaatst. Het geheel van jouw aanpak, alleen of met een collega-student, wordt beoordeeld. Kennis is belangrijk, maar weten wat je doet en waarom is het meest essentiële.


Omgaan met sportieve inspanningen, stress en druk tijdens de basisopleiding

Een agent van politie wordt in zijn beroep af en toe geconfronteerd met situaties die een behoorlijke inspanning vragen. Of het nu gaat om het achtervolgen van een verdacht persoon, om het uitvoeren van een wachtdienst of om het redden van een drenkeling of slachtoffers van ongevallen. De fysieke conditie en de mentale weerbaarheid moeten altijd optimaal zijn. Tijdens de volledige opleiding word je daartoe voorbereid en in groep en individueel begeleid door praktijkmonitoren. Er wordt ook gewerkt aan je uithouding. Een duurloop in het bos of op de piste, een wedstrijd zaalvoetbal of volleybal, klauteren tegen de klimmuur, een zwemles, maar ook technieken om je eigen stress onder controle te krijgen en te houden zijn enkele ingrediënten van het trainingsprogramma.


Wat na de basisopleiding?

Eens de basisopleiding doorlopen, ga je aan de slag in het korps dat je in dienst heeft genomen vooraleer je aan de politieopleiding begon en voer je je taken als volwaardig agent van politie uit.